Om Signo kompetansesenter

Signo kompetansesenter er en ideell og diakonal virksomhet som leverer tjenester til personer som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, og til personer med døvblindhet og deres nettverk.

To trebygninger omringet av grønt gress og grønn skog.

Vestfold og Telemark

Vi er lokalisert i landlige omgivelser i Andebu, men de fleste av våre tjenester er landsdekkende.

Signo kompetansesenter gir landsdekkende tjenester innenfor det pedagogiske fagfeltet i form av utredning, rådgivning, veiledning og kurs, etter henvendelse fra opplæringsansvarlig i kommuner og fylker. Tjenestene er gratis og gis både ved kompetansesenteret og i mottakers bostedskommune. 

Kompetansesenteret gir også regionale tjenester til personer med døvblindhet som del av spesialisthelsetjenesten. Regionen omfatter Vestfold, Telemark, Agder og deler av Viken fylke (tidligere Buskerud og Østfold). Tjenesten er et lavterskeltilbud, gratis og det kreves ingen henvisning.

Her finner du en oversikt over Signo kompetansesenters tjenestetilbud.

Tett samarbeid

Siden 2012 og fram til 01.01.2023 har Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter fremstått som én enhet under fellesnavnet "Signo skole- og kompetansesenter". Vi har hele tiden vært to enheter i juridisk forstand. Etter noen justeringer i måten vi er organisert på, gikk vi i januar 2023 tilbake til å bruke våre egne virksomhetsnavn og -logoer. Vi har fortsatt et tett samarbeid med skolen.

Vi har også samarbeid med de andre virksomhetene i stiftelsen Signo.

Økonomi 

  • Signo kompetansesenter finansieres fra kap. 230 på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet
  • Signo kompetansesenter finansieres også gjennom statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved kjøp av tjenester (voksenopplæring) fra kommuner.

Driftsinntekter: 55 697 198 kroner (2023).
Organisasjonsnummer: 974 117 363 

Rammeavtaler med samarbeidspartnere

Sertifiseringer

Signo kompetansesenter er miljøfyrtårnsertifisert.  

Eier og styre

Vi er en del av den ideelle stiftelsen Signo som ledes av et hovedstyre oppnevnt av stiftelsens råd.