Håndformer – tips til undervisning

Vi deler et undervisningsopplegg du kan bruke for å skape økt bevissthet rundt håndform i tegn!

To personer former et V-tegn. Oppå bildet ligger tegninger av fem ulike håndformer.

Fem håndformer

Vi har plukket ut og forholder oss til fem håndformer. Disse er (fra venstre): knyttet hånd, C-hånd, flat hånd, pekehånd og H/V-hånd.

Vi som underviser ved deltidsopplæringen på Signo kompetansesenter, har mottatt positive tilbakemeldinger og mange spørsmål fra bostedsskolelærere knyttet til undervisning rundt håndformer og tegn. Derfor har vi besluttet å dele et av våre undervisningsopplegg! Vi har utarbeidet både en brosjyre og videoer du kan ta i bruk.

På denne siden får du tilgang til brosjyren med informasjon, tips til første økt og idébank for veien videre når det kommer til å jobbe med håndformer. Alle tipsene er illustrert med bilder fra vår egen undervisning. I tillegg har vi laget korte videoer med håndformfortellinger, både med og uten illustrasjoner. 

 

Gå direkte til videoer med håndformfortellinger

Håndformer og språkutvikling

Vår undervisning knyttet til håndformbevissthet og håndformer i tegn er et ledd i arbeidet med å fremme elevenes språkutvikling. Så godt som alle deltar, uansett språkparagraf, språklige forutsetninger og ferdigheter. Vår vurdering er at de aller fleste drar nytte av undervisningen på en eller annen måte. Mange blir mer bevisste på håndens form i tegn, og kan delta i samtale om tegn. 

Håndbevissthet og -motorikk 

Mange av elevene i vår målgruppe har utfordringer knyttet til å forme tydelige tegn, ofte på grunn av manglende håndbevissthet og/eller forsinket håndmotorikk. Vi har tro på at systematisk arbeid med håndbevissthet og håndform samt trening av håndmotorikk kan bedre evnen til å utføre tegn. Vi jobber også grundig med et lite utvalg av håndformer. Håndformene vi velger inngår i tegn for begrep som vi antar er innenfor elevenes erfaringsverden. 

Undervisningsopplegg til inspirasjon 

Brosjyren og filmene med håndformfortellinger er ment som inspirasjon og hjelpemiddel, og kan individuelt tilpasses den enkelte gruppe eller elev. Det at vi deler ideene våre her, betyr ikke at vi nødvendigvis kommer til å fortsette å bruke dette opplegget på samme måte i all tid fremover – vi vil alltid være på utkikk etter nye ideer og bedre arbeidsmåter!

Håndformfortellingene (video)

Vi har tatt for oss fem håndformer, og det er to versjoner av hver fortelling. En versjon er illustrert med tegninger og symboler som hjelp til historien. 

Håndform nr. 1: Knyttet hånd

Oversettelse: Jeg sager en planke, holder planken opp til veggen og hamrer den på plass. Så kaldt det er, jeg fryser. Tar på meg lua jeg har i lomma.

Håndform nr. 2: C-hånd

Oversettelse: Ute og går, med kikkert rundt halsen, tar opp kikkerten, ser en sjiraff. Går videre, ser i kikkerten, titter ned på bakken, ser en frosk! Legger kikkerten ned og går videre.

Håndform nr. 3: Flat hånd

Oversettelse: Er ute i båt. Stuper ut i vannet og svømmer bortover. Ser en fisk, (blir skremt) svømmer fort bort!

Håndform nr. 4: Pekehånd

Oversettelse: Jeg sitter og strikker, ser noe ved siden av meg – en slange! Jeg (blir skremt) løper vekk!

Håndform nr. 5: H/V-hånd

Oversettelse: En kanin kommer hoppende, ser en trampoline og hopper bort til den. Den hopper opp på trampolina. Den hopper høyere og høyere, og til slutt faller den.

Alle filmene ligger også i egen spilleliste på Stiftelsen Signos YouTube-kanal. Lykke til!

Del denne siden