Signo-konferansen 2019

Tema for årets konferanse er autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse. Konferansen finner sted 19. og 20. november her i Andebu, Vestfold.

En gutt står alene ved en vegg og leker med sin egen skygge.

Autismespekterforstyrrelse

Å ha en diagnose i autismespekteret betyr ofte vansker med sosialt samspill, kommunikasjon og språk. De individuelle forskjellene er store. Har man i tillegg en hørselsnedsettelse byr det på ytterligere utfordringer.

Mars 2019

Å ha en autismespekterforstyrrelse (ASF) og å være døv eller hørselshemmet kan være utfordrende, både for den det gjelder og også tjenesteytere innen for eksempel opplæring, miljøarbeid eller rådgivning. Noen personer har i tillegg andre diagnoser og tilstander som krever ekstra tilpasning og tilrettelegging. Konferansen retter søkelyset mot slike komplekse og sammensatte tilstander og behov.

Programmet vil inneholde forelesninger som belyser teori og forskning og presentasjoner fra praksis som peker på muligheter, tiltak, tilpasning og tilrettelegging.

Konferansen passer for ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, PPT og annen rådgivningstjeneste og for ansatte som gir tjenester i boliger, tilrettelagt arbeid eller fritid. Dette blir to dager med faglig påfyll og mulighet til å utveksle erfaringer med kollegaer. Arrangementet er åpent, og alle som er interessert i temaet er velkomne til å delta!

Mer informasjon vil komme, og på denne lenken holder du deg oppdatert om årets konferanse.

Signo skole- og kompetansetjenester har spisskompetanse på nettopp hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og døvblindhet, og vi yter tjenester til både barn, unge og voksne. Gå til vår forside og les mer om våre tilbud og tjenester.

 

Del denne siden