CHARGE-konferansen 2017

Forrige konferanse Signo skole- og kompetansesenter arrangerte, var den internasjonale CHARGE-konferansen i november 2017. Konferansen gikk over to dager og var beregnet på fagpersoner, foreldre og andre i nettverket rundt personer med diagnosen CHARGE.

David Brown foreleser og en kvinne tolker ham på tegnspråk.

Topp ekspertise

David Brown er en pioner innen den sjeldne og kompliserte diagnosen CHARGE. – Jeg opplevde det første barnet som ble diagnostisert med CHARGE. Ingen visste hva det var. De er de mest kompliserte barna, og arbeidet med dem har hjulpet meg med alle de andre barna. De inspirerer meg, fortalte han.

Dette stod på programmet: 

  • "CHARGE syndrome after 34 years: Developmental and Educational Aspects"
    David Brown, Educational Specialist, California Deaf-Blind Services, USA
  • "Issues in raising a child with CHARGE syndrome"
    Timothy S. Hartshorne, Ph.D, department of Psychology, Central Michigan University, USA
  • "Change emotions with emotions: self-regulation of emotion in CHARGE syndrome"
    Jude Nicholas, Clinical Neuropsychologist, Haukeland University Hospital and Statped Vest

Gjesteforeleseren David Brown er en nestor innen den sjeldne og kompliserte diagnosen. Han har brukt livet sitt til å jobbe innen døvblindefeltet og også mye med barn med CHARGE. Signo-konferansen i 2017 var ikke første gangen Brown besøkte Signo. Han besøkte Signo tre år tidligere og ble imponert. – Jeg så hele organisasjonen og opplegget. Det var veldig bra.

CHARGE-konferansen var godkjent av "Den norske legeforeningen" i fem spesialiteter og av "Norsk psykologforening". Det ble også arrangert en egen samling i forbindelse med konferansen for familier som hadde et familiemedlem med CHARGE-syndrom. 

Behovet for å treffe andre i samme situasjon

CHARGE har vært på kartet i Signo kompetansesenter i mange år. Starten på kurs og samlinger for foreldre til barn med CHARGE kom i gang så langt tilbake som i 1998, da en av Signo kompetansesenters ansatte skrev sin hovedfagsoppgave: "Livssituasjonen for barn, unge og voksne med CHARGE assosiasjon. Belyst gjennom foreldreintervjuer". I denne prosessen kom det tydelig frem et behov og ønske blant de foresatte om å kunne treffe andre foreldre i samme situasjon. Signo kompetansesenter tok da initiativ og la til rette for at foreldre skulle kunne få kontakt med hverandre og også med fagpersoner ved å invitere dem til å forelese.

Signo skole- og kompetansetjenester har spisskompetanse på hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og døvblindhet, og vi yter tjenester til både barn, unge og voksne. Gå til vår forside og les mer om våre tilbud og tjenester.

Del denne siden