Nytt internat på plass sommeren 2019

Vi tilbyr internat for elever med lang reisevei, og vi har flere bygg her på Sukke gård som huser våre elever. Vi holder på å bygge et nytt internat og adressen blir Molandveien 35!

Bygning med nesten ferdig fasade i vinterlandskap.

Nytt internat under oppføring

Signo grunn- og videregående skole bygger nytt internat, Molandveien 35, som skal stå ferdig innen høsten 2019. Bildet er fra begynnelsen av februar, 2019. Flere historier

Februar 2019
Tekst og foto: Anette Sæstad

Siste tilskudd på området var det helt nye Molandveien 33 som stod ferdig i 2015. Denne gangen er det et av de eldre byggene som har måttet vike for å slippe frem neste nykomling. Gode, gamle «Midtstua» var unikt i sitt slag for nå over 50 år siden, men innen kort tid vil et flunkende nytt internat fylle plassen. Elever ved skolen har kommet med sine innspill i prosessen, og i det nye internatet vil det bli plass til seks elever i en topp moderne og nøye gjennomtenkt og tilpasset bolig. Samtidig er veien veldig kort til Molandveien 33 for et utvidet sosialt fellesskap, og ikke minst felles middager.

Når elevene starter på skolen vår, vet vi vanligvis ikke hva elevene flytter til etter endt videregående opplæring. Sannsynligheten er stor for at det kan være egen leilighet eller leilighet i et bofellesskap. Vi ønsker med Molandveien 35 å hjelpe til med å forberede elevene våre til nettopp en slik overgang med de kravene som venter dem i voksenlivet. Hensikten med det nye internatet er at det først og fremst skal være tilpasset elever i videregående opplæring som kan leve i et fellesskap uten mye bistand. Hjelpebehovet vil variere og individuell kartlegging vil selvsagt ligge til grunn for hvor mye og hvilken type bistand elevene vil få i det nye bygget.

Molandveien 35 blir å regne som et miljøbygg, og det er tatt hensyn til  faktorer som oppvarming og materialvalg. Selve utformingen av boligen tilpasses elever med bevegelseshemming og/eller synshemming, og det er tatt hensyn til for eksempel plasskrevende hjelpemidler i prosjekteringen av bygget.

Vi gleder oss til Molandveien 35 står ferdig!

Les mer om internattilbudet ved Signo grunn- og videregående skole

Siden sist: Torsdag 22. august 2019 holdt vi en offisiell åpning av internatet! Vi feiret sammen med elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fikk æren av å erklære bygget for åpnet – og det gjorde han på tegnspråk! Les om den offisielle åpningen av Molandveien 35 her.

Del denne siden