Appen "Jeg kan! Læringsmappen" i verktøykassa

Savner du som pedagog, miljøterapeut eller arbeidsleder et verktøy for å dokumentere ferdighetene til dine elever, brukere eller arbeidstakere? Appen "Jeg kan! Læringsmappen" er en lærerrettet app som hjelper deg som administrator med å samle og systematisere elevens kompetanse knyttet til både arbeid og hverdagsliv.

En finger peker mot symboler av traktor på en iPad-skjerm.

Lærerrettet app

Appen er først og fremst et verktøy for deg som er pedagog, arbeidsleder, miljøterapeut eller liknende. Appen er gratis og kan hentes i App Store eller Google Play. Merk at den er kun tilgjengelig fra nettbrett og ikke mobiltelefon. For at appen skal være brukervennlig blir skjermen på en mobiltelefon for liten.

07. oktober 2021
Tekst og foto: Anette Sæstad

Du holder kort fortalt oversikt over hvilke temaer du jobber med, hva eleven har lært, tildeler oppgaver og kartlegger hva som må øves mer på. Og eleven? Eleven får opparbeidet seg en digital CV! 

Appen "Jeg kan! Læringsmappen" fungerer som en individuelt tilpasset læringsressurs og kommer på norsk med symbolstøtte/ASK og/eller norsk tegnspråk. Appen har full tilgang til Tegnbanken.no og dens innhold samt alle Widgit symboler. Appen har en egen side med blant annet brukerveiledning og ofte stilte spørsmål.

Først og fremst en lærerapp

Mange tenker at "Jeg kan! Læringsmappen" er en elevrettet app. Det er viktig å presisere at appen først og fremst er en lærerapp. Appen er god dokumentasjon for den som er administrator, være seg om man er spesialpedagog, miljøterapeut, arbeidsleder eller annet. I appen har man valgt å navngi brukerprofilene til "Lærer" og "Elev", men disse to ordene favner altså mange grupper! 

Hjelper deg å oppfylle dokumentasjonskrav

Appen hjelper administrator/"lærer" med å oppfylle dokumentasjonskrav som i for eksempel individuell plan (IP), individuell opplæringsplan (IOP) eller årsvurdering. Som lærer får man dokumentert kunnskapen til elevene sine, samtidig som elevene opparbeider seg en ordbank og en digital CV som de kan ha stort utbytte av. Det er fokus på alt elevene kan, og de får noe konkret å vise til som dokumenterer og understøtter deres ferdigheter.

Kunnskap og ferdigheter mot yrkesliv

De to som står bak appen er pedagogene Britt Helene Dyrvang og Hanne Storlid Eldevik. De jobber som lærere i voksenopplæringen ved Signo skole- og kompetansesenter. Tanken er at appen skal dokumentere kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digital kompetanse. 

Appen tar sikte på å gi eleven kunnskap og ferdigheter for å få og holde på en jobb. Derfor tar den utgangspunkt i de kunnskaps- og ferdighetsmål som ligger til grunn for Kompetanse Norges yrkesprofiler. Disse er igjen basert på målene i læreplanverket for grunnskolen. 

Skaperne av appen så tidlig at tankegangen og systemet også vil fungere for elever på ungdomsskole og i videregående skole som jobber mot yrkesferdigheter, eller delkompetansemål og som trenger tilrettelagt opplæring. (Teksten fortsetter under bildet.)

En kvinne sitter i forkant, mens en annen kvinne står foran en skjerm i bakkant.

Av pedagoger, for pedagoger. Med flere!

Pedagogene Britt Helene Dyrvang (bak, til venstre) og Hanne Storlid Eldevik står bak utformingen av appen. Begge bruker appen aktivt i egen arbeidshverdag sammen med sine elever på voksenopplæringen.

Hverdagsliv som tema har fått større plass

En av de større endringene i appen er tilpasninger for bedre å kunne dokumentere også ferdigheter fra hverdagsliv. Både arbeids- og hverdagsliv har vært inkludert fra start, men sistnevnte tema har fått mer plass. Også som direkte konsekvens av pandemien og nedstengingen av samfunnet. 

– Når vi bruker appen sammen med våre elever, så ser vi hvor glade de er blitt i appen og hvor stolte de er over det å mestre, forteller Hanne Eldevik. 

– Ikke alle elevene har arbeidstilbud, men de mestrer jo en hel masse likevel. Så for å favne flere og gi flere muligheten til å bruke appen – og oppleve den gleden og mestringsstoltheten – har vi gitt hverdagsliv større plass i appen. 

Britt Dyrvang istemmer. 

– Vi så at det åpner seg opp et helt nytt fagfelt, fordi dette kan vi bruke i for eksempel boligene til folk. Det å dokumentere hva beboerne mestrer og kan i sin egen hverdag. Det er også viktig å vite noe om hvor mye hjelp og støtte de trenger. (Teksten fortsetter under bildene.)

En iPad på et bord. Finger som peker på skjermen.

Administrator tilrettelegger

Hanne Eldevik er inne på sin profil som "lærer"/administrator. Her kan hun blant annet velge språkkode for gjeldende "elev" ved å huke av ulike bokser for tekst, symbol, og/eller tegnspråk-/videostøtte. Appen kan også tilpasses med ulike bakgrunnsfarger og kontraster.

En iPad står på et bord.

Individuelt tilpasset læringsressurs

Startbildet som møter "eleven" etter at profilen er opprettet, for anledningen Britt Dyrvangs testkonto. Her kan hun gå inn og svare på oppgaver fra "lærer"/administrator, fullføre dagsplaner, få dokumentert nye ferdigheter og utvikle nye læringsstrategier.

Enda mer brukervennlig

I oppdatert versjon av appen kan administrator nå legge inn oppgaver som frigis fram i tid. Du kan bruke forberedelses- og planleggingstid og bestemmer selv når oppgaven blir synlig for eleven. Ellers sorteres nå ord i ordbanken alfabetisk, slik at det er lettere å finne frem samt sjekke hvilke ord som er lagt inn. Du kan når som helst hente ut en oversikt over den enkelte elevs kompetanse – elevens CV – og elever som er avhengige av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), kan nå få sin CV med symbolstøtte. 

Vanlige spørsmål og svar

– Vi anbefaler veldig å lese FAQen på appens hjemmeside, fordi denne fungerer godt som brukerveiledning, forteller Dyrvang og Eldevik. 

– Vi har fylt på med flere spørsmål/svar etter hvert som de har kommet inn, og du finner svar på veldig mye her nå. 

Oppdateringer i appen

Mer informasjon om appen finner du på nettsiden til Signo skole- og kompetansesenter. Her er en kjapp oversikt over endringer og justeringer i appen siden lansering:

 • Presisering av navnene "Lærer" og "Elev" på brukerprofilene
 • Tilpasninger i appen for bedre dokumentasjon av hverdagslivsferdigheter
 • Oppdatering og spissing av navn på temaområdene i appen:
  • Tidligere "Meg på jobb" er endret til "Jobb/hverdagsliv"
  • Tidligere "Utstyr" er endret til "Utstyr/ord"
  • Tidligere "HMS" er endret til "HMS/regler"
 • Som administrator/"lærer" har du mulighet til å tidsstyre oppgaver
 • Ord i ordbanken sorteres alfabetisk
 • Elever som bruker ASK kan få CV med symbolstøtte
 • Større navigasjonsknapper for enklere navigering inne i appen
 • FAQ er oppdatert med flere spørsmål og svar. 
  Tips! FAQ er ment som hjelp til selvhjelp og fungerer som en brukerveiledning.
 • Generelle revideringer i beskrivelse av appen og finpussing av forklaringer 

App Store og Google Play – fra nettbrett

Appen er gratis, og kan hentes i App Store eller Google Play. Vær obs på at appen fungerer på nettbrett og ikke telefon. Dette har med universell utforming og brukervennlighet å gjøre.

Finpussen fortsetter

Arbeidet med å videreutvikle og forbedre appen går sin gang i opplæringsavdelingen ved Signo kompetansesenter. Dyrvang og Eldevik vil gjerne ha tanker og innspill på hvordan gjøre appen enda bedre, enda mer universell og tilgjengelig for alle. Den skal vokse videre!

Hva er din erfaring, og har du noen ideer? Innspill kan sendes på e-post til: jeg.kan.laeringsmappe@signo.no

Nærbilde av søkeresultat "Jeg kan! Læringsmappen" med HENT-knapp på et nettbrett.

Appen lever

Appen oppdateres og forbedres hele tiden. Blant forbedringene i appen siden lansering i 2020, er at ord nå sorteres alfabetisk i ordbanken, og at administrator har mulighet til å planlegge oppgaver frem i tid.

Del denne siden