Alt eleven kan – i én app!

Appen som samler alt eleven kan på ett sted heter "Jeg kan! Læringsmappen", og den er utviklet for å kunne systematisere og dokumentere elevers kunnskaper knyttet til både arbeid og hverdagsliv. Nå finner du appen i både App Store og Google Play via nettbrettet ditt.

Ulike temaområder i appen "Jeg kan! Læringsmappen" vises på nettbrett.

Digital CV og ordbank

– Dette blir dokumentasjonsbasen på alt eleven kan. Alt vi har vært gjennom. Og det vil bli en veldig fin CV som kan printes ut eller sendes digitalt for hver elev, forteller Hanne Storlid Eldevik, pedagog, Signo kompetansesenter. Bildet er fra demo-versjonen av appen. Flere historier

06. januar 2020
Tekst og foto: Anette Sæstad

Tanken bak og idéen er at appen skal kunne dekke kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digital kompetanse. Alt eleven kan, registreres i egne temaområder i appen og legger seg i en digital CV og ordbank som enkelt kan sendes eller skrives ut. Appen er gratis, og den er tilpasset nettbrett på grunn av vid bruk av symboler og film. Den vil derfor være synlig i App Store og Google Play kun fra nettbrett og ikke fra mobiltelefon. Bak appen står to pedagoger fra opplæringsavdelingen i Signo skole- og kompetansesenter, Britt Helene Dyrvang og Hanne Storlid Eldevik.

– Det er egentlig en "Ja-takk-til-alt"-app, sier Hanne Eldevik, ser på Britt Dyrvang og smiler.

– Ja, det er en pedagogisk tanke bak, og den ville vi ikke slippe, bekrefter Dyrvang.

– Det var viktig for oss å være tro mot idéen vår og ende opp med et resultat som var som ønsket, selv om det betydde at det ville ta lengre tid og bli en mer krevende prosess.

Yrkesrettet fokus

De to pedagogene har hentet inspirasjon fra Kompetanse Norge, som har satt i system kunnskaps- og ferdighetsmål fra læreplanverket for grunnskolen. Kompetanse Norge har omsatt disse til kunnskaps- og ferdighetsmål som man trenger for å få og/eller beholde en jobb.

– Vi har dette fokuset fordi vi arbeider med voksenopplæring, men ser også at tankegangen og systemet vil fungere for elever på ungdomsskole og i videregående skole som jobber mot yrkesferdigheter, eller delkompetansemål og som trenger tilrettelagt opplæring, forteller Dyrvang og Eldevik. 

Kommunikasjonskoder, tegnspråkbibliotek og symboldatabase

– Vi har laget et system for å dokumentere ord og ferdigheter som eleven har ut ifra kommunikasjonskodene norsk lesing og skriving, symbolstøtte/ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og/eller norsk tegnspråk. Og vi har delt dette inn i områdene "Meg på jobb", "Utstyr" og "HMS", forklarer de to pedagogene.

– Vi har også sørget for at appen kan tilpasses noe i forbindelse med syn. Man kan velge mellom fire ulike bakgrunnsfarger for å oppnå bedre lesekontrast.

Dyrvang og Eldevik ønsket alle valgene for kommunikasjonskoder implementert fra start, framfor å supplere med muligheter etter hvert som appen ble tatt i bruk og bugs ble luket ut. Derfor inkluderer appen hele tegnspråkbiblioteket "Tegnordbok" og symbolbasen "Widgit symboler" nå fra appen slippes. Tegnbanken og symbolene er frigitt henholdsvis av Statped og Normedia AS til prosjektet. Begge pedagogene har brukt tid på testing av demo-versjonen. Målet er at appen skal være lettfattelig for alle og enkel å bruke og tilpasse, både for elev og lærer. 

"Jeg kan" – "Øve mer" – "Kan ikke"

I appen tar man utgangspunkt i den enkelte elevs kompetanse, kvalifikasjoner og behov og knytter grunnleggende ferdigheter til konkrete arbeidsoppgaver, med tydelige læringsmål. Appen skal hjelpe eleven med å skaffe seg oversikt over hva han eller hun trenger å kunne i forhold til gitte arbeidsoppgaver og aktiviteter, samtidig som den vil hjelpe læreren å se hva eleven trenger av ferdigheter. Etter hvert som tiden går vil listen over hva "Jeg kan" og den digitale CVen og ordbanken vokse i takt med hva eleven tilegner seg under opplæringen. Eleven ser selv hvor mye han eller hun faktisk kan, har noe konkret å vise til og bygger god selvfølelse ved å se egen fremgang. 

Tydelige læringsmål

Dyrvang og Eldevik forteller at de lot seg begeistre av Kompetanse Norge i utviklingsprosessen av appen. Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som jobber for at alle skal få muligheten til å sikre seg nødvendig kompetanse og lære hele livet. På deres nettsider kan man gå inn og hente informasjon om ulike yrkesprofiler, og få vite hva du må kunne av grunnleggende ferdigheter innenfor et spesifikt yrke. Hvilke krav stilles til den eller den jobben? 

– For meg som lærer, så er jo dette en gullgruve. For jeg vet faktisk ikke alt hva for eksempel en lagermedarbeider gjør, men jeg kan risikere å få en elev som har det som drøm. Og her står alle ferdighetene de trenger for å ha en jobb som lagermedarbeider, påpeker Hanne Eldevik. 

Med tydelige og definerte kompetansemål kan man som lærer legge inn i appen de tingene eleven trenger å fokusere på og jobbe med. Ved å spisse oppgavene og læringsmålene mot de ferdighetene som eleven faktisk trenger for å utføre en spesifikk jobb, bygger man reell kompetanse og høyner muligheten for at det fører til et arbeidsforhold i fremtiden. 

Trygg samarbeidspartner

Selskapet som fikk oppdraget med å utvikle appen "Jeg kan! Læringsmappen" heter Brainify, og disse er allerede kjent med Signo. Brainify har tidligere utviklet og designet en tegnspråk-app for stiftelsen, og de hadde ingen betenkeligheter med å begi seg ut på dette nye app-eventyret. Det har vært mange møter og utveksling av idéer og tanker fra to vidt forskjellige parter i prosessen, men sammen har man klart å være tro mot grunntanken og hele idéen bak appen, kan både Dyrvang og Eldevik bekrefte. 

– Vi håper at dette er en app som vil komme mange til gode, og at vi i årene fremover kan få til å gjøre den enda større og enda bedre! 

Appen – kjapt oppsummert

Appen har følgende funksjoner:

  • Appen kommer på norsk, med symbolstøtte/ASK og/eller norsk tegnspråk. Appen har full tilgang til Tegnbanken.no og dens innhold samt alle Widgit symboler. Det er også mulig å legge til egne bilder/video der det er nødvendig.
  • Appen registrerer ferdigheter i en ferdig digital CV. CVen kan sendes digitalt (.pdf) eller skrives ut i papirform.
  • Appen registrerer ord/symboler/bilder/tegn/video eleven kan i en ordbank. Ordene lagres etter tre tema: "Meg på jobb", "Utstyr" eller "HMS" og kan skrives ut.
  • Oppgavene til eleven blir gitt som en påstand (til CV) eller som ord (til ordbank) og eleven svarer med "Jeg kan", "Øve mer" eller "Kan ikke".
  • Appen kan dekke kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digital kompetanse.

Her finner du mer informasjon om appen, brukerveiledning og FAQ.

Har du spørsmål, innspill eller oppdager noe som bør rettes opp i appen? Send oss gjerne en mail: jeg.kan.laeringsmappe@signo.no

Del denne siden