Fagressurser

Generell info

bilde/tekst kommer

Sansetap i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser

Generellt, tekst kommer

Autisme, tekst kommer

Demens, tekst kommer

PU, tekst kommer

 

 

Læringsressurser

Informasjon om psykisk helse på tegnspråk: Trist og redd - glad og modig 

Ressurs for hørselshemmende: erher.no

Nettstedet Syn og hørsel hos eldre

Norsk tegnordbok

Om sansetap hos: Statped.no

 

Oversikt over samarbeidsinstanser

Vi samarbeider med ulike instanser innenfor fagfeltet:

Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Statped

 

 

Publiserte artikler

The Challenge of Being Present and Inclusive: Chaplains´ Experiences With Providing Existential Care to Older Persons With Acquired Deafblindness

Eksistensiell omsorg i bachelorutdanningen i sykepleie - en dokumentanalyse

Å ta vare på de eksistensielle behov: god omsorg for personer med døvblindhet (bak betalingsmur)

Sensing loneliness - Nurses´ experiences with providing existentialcare to older patients with acquired deafblindness (bak betalingsmur)

 

 Test

 tekst kommer

 

Del denne siden