Ansatte ved hovedkontoret

John Herfindal, designer/kommunikasjonsrådgiver - Strategi og utvikling

Tlf: 413 00 182

john.herfindal@signo.no

Marco Kanehl, prest for døve og døvblinde, godkjent spesialist innen helse- og sosialsektor

Tlf: 902 37 701

marco.kanehl@signo.no

Elisabeth Moe, kommunikasjonsrådgiver - Strategi og utvikling

Tlf: 990 32 448

elisabeth.moe@signo.no

Ragna Huse, rådgiver - Strategi og utvikling

Tlf: 469 03 666 (kun SMS)

ragna.huse@signo.no