Ansatte ved hovedkontoret

Marco Kanehl

Marco Kanehl, prest for døve og døvblinde, godkjent spesialist innen helse- og sosialsektor

Tlf: 902 37 701

marco.kanehl@signo.no
Elisabeth Moe

Elisabeth Moe, kommunikasjonsrådgiver - Strategi og utvikling

Tlf: 990 32 448

elisabeth.moe@signo.no
John Herfindal

John Herfindal, designer/kommunikasjonsrådgiver - Strategi og utvikling

Tlf: 413 00 182

john.herfindal@signo.no