Kommunikasjonskurs for voksne og deres ledsagere

Dette er et 5-dagers kommunikasjonskurs for voksne hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser og deres ledsagere. Tilbudet er landsdekkende, og både kursdeltakere og ledsagere bor her på vårt senter under kursdagene.

Møt en kursdeltaker!

Hvem kan delta? 

  • Tilbudet er primært beregnet for personer som har avsluttet videregående opplæring og opp til 67 år. 
  • Voksne som er hørselshemmede eller døve i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og deres ledsagere. 
  • Voksne som har en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller døvblindhet og deres ledsagere. 

Ledsagere kan for eksempel være personale fra voksenopplæring, dagtilbud eller bolig. 

Mål med kurset

Kurset er tilrettelagt på en slik måte at man jobber for å heve kompetansen til den enkelte ledsager og for å oppnå bedre tilrettelegging for den som er funksjonshemmet i hjemkommunen. Under kurset har man fokus på vedlikehold og utvikling av språk hos den funksjonshemmede.

Kursinnhold for funksjonshemmede

Tilrettelagte kurs som gis i gruppe, bestående av inntil 4 kursdeltakere, som har fokus på vedlikehold og utvikling av kommunikasjon og språk.

Kursinnhold for ledsagere

Tegnspråk og temabasert opplæring, samt mulighet for hospitering. Temaene kan være kommunikasjon og samspill, hørselsnedsettelse kombinert med ulike funksjonsnedsettelser, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) med mer. 

Felles kursinnhold

Varierte kultur- og fritidsaktiviteter i et tospråklig miljø.

Det kan også søkes om konsultative tjenester i tillegg til kommunikasjonskurset.  

Tid og sted

Kursene holdes i Andebu, Vestfold og Telemark, og man kan delta på to kurs i løpet av året. 

Kursuker 2023 
Vårhalvår: uke 6, 11, 17 og 21
Vinterhalvår: uke 36, 39 og 46

Neste søknadsfrist for kursuker i 2024 blir 1. november 2023. Når kursukene for 2024 er satt, vil vi oppdatere informasjonen her på denne siden.

Pris: Kurset er gratis, men det koster kr 1500 per person for mat og overnatting. Reise dekkes av den enkelte, men vi er behjelpelige med henting på lokal flyplass, tog- eller busstasjon.

Har du spørsmål, ta kontakt med: