Internasjonal kampanje for døvblindhet 2021

Vi setter fokus på det å ha kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, og det gjør vi ved hjelp av garngrafitti i Sandefjord sentrum!

Tekst i bildet: Vi setter fokus på døvblindhet, maske for maske. www.signo.no/ssk

Kampanje fra 10. til 16. juni

Vi setter ekstra farge på Sandefjord sentrum! Målet er å sette fokus på og skape økt bevissthet om døvblindhet/kombinert syns- og hørselshemming.

10. juni 2021

Kampanjen vi i Signo skole- og kompetansesenter har meldt oss på er internasjonal og foregår over hele verden i løpet av juni måned! Kampanjen heter "Yarn Bombing for Deafblind Awareness". Vår kampanjeperiode vil løpe fra torsdag 10. juni til onsdag 16. juni. 

Signo skole- og kompetansesenter holder til i Andebu i Sandefjord kommune, og vi er til for personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk. Du kan lese mer om vårt fulle tjenestetilbud på www.signo.no/ssk. (Teksten fortsetter under bildet.)

En trestamme kledd med garn. På garnet henger det en lapp med teksten: Signo skole- og kompetansesenter. Garngrafitti. Vi setter fokus på døvblindhet, maske for maske.

Garngrafitti som virkemiddel

Vi ønsker å skape økt bevissthet om og gjøre folk nysgjerrige på det å ha døvblindhet/kombinert syns- og hørselshemming – og det gjør vi ved hjelp av garngrafitti! Bor du i nærheten, så ta turen til Sandefjord sentrum mellom 10. og 16. juni og se hvor mange og fantastisk fine bidrag vi har fått!

Se flere bilder fra garngrafittien i Sandefjord nederst på siden, og sjekk gjerne ut vår Facebook-side: @SignoSSK. Her har vi lagt ut flere poster på veggen vår fra start til mål, samt lagt til et eget album med bilder av resultatet!

Taktil støtte

Garngrafitti er en både visuell og veldig taktil kunstform og er bevisst valgt som virkemiddel og uttrykksform av Deafblind International (DbI), initiativtaker til kampanjen. Taktilsansen (berøringssansen) blir særlig viktig for personer med døvblindhet ved forsøk på å kompensere for det kombinerte sansetapet. 

Deltakelse i samfunn og eget liv

Det er tre vanskeområder som man kan kalle en fellesnevner når man snakker om døvblindhet. Disse er:

  • sosialt liv og kommunikasjon,
  • tilgang på informasjon og
  • det å komme seg trygt og fritt omkring.

Både den auditive og visuelle delen av hjernen begynner å prosessere taktile inntrykk hos personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller døvblindhet. Derfor sier man at personer med døvblindhet er hypertaktile, eller har en forhøyet taktil persepsjon. Det er taktilsansen man bruker som støtte for å kommunisere, motta informasjon og orientere seg i omgivelsene, når syn og hørsel svikter.  

For den som har syns- og hørselsrest kan man si at døvblindhet er en veldig "dynamisk" funksjonsnedsettelse. Det er utrolig mye som avhenger av miljøfaktorer. Det å sette sammen bruddstykker og hele tiden jobbe for å skape mening er en kontinuerlig kjempeoppgave – og alt tas fra ett og samme energibudsjett. 

Hva betyr "døvblindhet"?

I motsetning til hva mange tror er det ikke slik at man trenger å være helt døv og helt blind for å bli identifisert som person med døvblindhet. Har du for eksempel noen gang observert en person med hvit stokk som scroller på mobiltelefonen? 

Vanligvis vil en person med et hørselstap bruke synet for å kompensere for dårlig hørsel, på samme måte som en person med et synstap kan kompensere med hørselen. Døvblindhet er definert som en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming. 

Medfødt og ervervet døvblindhet

Vi skiller mellom medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet. Betegnelsen medfødt døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet er medfødt eller har oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert. 

Ervervet døvblindhet vil si at kombinert syns- og hørselsnedsettelse har oppstått etter at språket er etablert. Hos noen skjer dette i barnealder, hos andre utvikles det kombinerte sansetapet i ungdomsalder eller voksen alder. 

Ingen medisinsk diagnose

Døvblindhet er ingen medisinsk diagnose, men har sin grunn i medisinske diagnoser, altså i selve årsakene til syns- og hørselstapet. Man kan si at døvblindhet er en funksjonell beskrivelse av en tilstand som medfører utfordringer. 

Vi kjenner til ca. 80 ulike syndrom som kan gi døvblindhet, og bare det gir en veldig variasjon i hvordan det oppleves for den med døvblindhet. Det mest vanlige er Usher syndrom. Da kommer hørselstapet først, og synet reduseres gradvis etter hvert. 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Vårt kompetansesenter er ett av fire regionsentre innunder Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som igjen er del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Det betyr at Signo kompetansesenter har særlig ansvar for å bistå personer med døvblindhet/kombinert syns- og hørselsnedsettelse, deres nærpersoner og nettverk i Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud og Østfold).  

Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud og gis i livsløpsperspektiv. Les mer om Signo kompetansesenters tjenestetilbud for personer med døvblindhet. 

Tusen, tusen takk!

Tusen takk til Sandefjord kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune som har gitt oss tilgang til både Torget, Badeparken og Hvalfangstmonumentet i Sandefjord by! Takk for tilliten og takk for "lånet"! 

Vi har hatt som mål og ønske å kunne lede blikket og oppmerksomheten til forbipasserende hele veien fra Torget i Sandefjord sentrum, gjennom Badeparken og ned til selveste Hvalfangstmonumentet. Og – det har vi klart! Vi hadde ikke klart det uten alle dere der ute som har brettet opp ermene, strikket, heklet og stått på! 

Tusen takk til alle som har bidratt, med enten det ene eller det andre, på den ene eller andre måten! Fra frøet ble sådd, til det endelige resultatet. Vi er kjempestolte over hva vi sammen med dere har fått til for denne gode saken som er så viktig – ikke bare for oss, men for alle vi når ut til og håper å nå ut til. Vi ønsker at de som trenger oss, skal vite om oss!

Hva med alt garnet?

Hva skjer med alle bidragene vi har fått inn etter at kampanjeperioden er over? Det har vi selvfølgelig noen idéer på, og vi kommer til å dele det med dere når vi er i havn med "etter"-prosjektet! Enn så lenge: Nyt sol, sommer og fargespillet i Sandefjord sentrum! Kanskje finner du igjen din lapp et sted?

God sommer!

En gruppe mennesker monterer et stort garnteppe til et smijernsgjerde.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord med garnteppe montert til et gjerde.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Smijernsgjerde med fiskeornamenter foran et teppe av garn.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord med et stort garnteppe montert til et gjerde.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Personer i en park syr garnlapper til trærne.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Kvinne syr garnlapper til et tre.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

En gutt leser på en lapp festet til garn sydd rundt n lyktestolpe.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Garnlapper sydd fast rundt en lyktestolpe.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

En mann syr fast garnlapper rundt en lyktestolpe.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

Trær med garn rundt i en park.

Garngrafitti for døvblindhet 2021

En kvinne monterer garnlapper rundt en gren. Tekst i bildet: Aller siste lapp! Garngrafitti 2021

Garngrafitti for døvblindhet 2021

 

 

Del denne siden