Om Signo Grantoppen AS

Vi er et arbeidsmarkedstilbud for døve, hørselshemmede og døvblinde i Vestfold

Mann holder på en stabel med trebord

Kan jobbe som snekker

Ett av våre tilbud er snekkerverkstedet i Andebu. Her produserer vi blant annet hagebenker og -bord til barn.

Våre tilbud

  • varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd (VTA)
  • arbeidsforberedende trening (AFT)
  • oppfølging og avklaring i eksterne virksomheter

Antall deltakere

Årlig gir vi tegnspråklige tilbud og tjenester til 84 døve og 7 døvblinde personer. 

Samarbeidspartnere

Vi smarbeider med NAV og 65 kommuner. 

Økonomi

Tilbudet finansieres av NAV og kommunene.

Organisasjonsnummer: 968 041 274

Last ned Signos årsrapport i PDF

Sertifiseringer

Vi er godkjent av EQUASS Assurance som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Grantoppen AS er også godkjent som Miljøfyrtårn.

Antall ansatte

Vi er 52 ansatte. 8 av dem er døve/hørselshemmede. Vi har et tospråklig arbeidsmiljø og har Tolk på arbeidsplass. 

Eiere og styre

Virksomheten er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo.

Vi ha vårt eget styre: 
Jon Henrik Grindlia (leder), Anita Leifsen-Christoffersen, Elisabeth Holen, Nina F. Holm og Synnøve H. Dahle.

Del denne siden