Om Signo Grantoppen AS

Vi er et arbeidsmarkedstilbud for døve, hørselshemmede og døvblinde i Vestfold

Mann holder på en stabel med trebord

Kan jobbe som snekker

Ett av våre tilbud er snekkerverkstedet i Andebu. Her produserer vi blant annet hagebenker og -bord til barn.

Våre tilbud

  • varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd (VTA)
  • arbeidsforberedende trening (AFT)

Antall deltakere

Årlig gir vi tegnspråklige tilbud og tjenester til 84 døve og 7 døvblinde personer. 

Samarbeidspartnere

Vi smarbeider med NAV og 65 kommuner. 

Økonomi

Tilbudet finansieres av NAV og kommunene.

Organisasjonsnummer: 968 041 274

Årsrapport 2023 Signo Grantoppen AS (pdf)
Signos årsrapport for 2022 (pdf)

Sertifiseringer

Vi er godkjent av EQUASS Assurance som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Grantoppen AS er også godkjent som Miljøfyrtårn.

Antall ansatte

Vi er 52 ansatte i et tospråklig arbeidsmiljø og har tolk på arbeidsplass. 

Eiere og styre

Virksomheten er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo.

Styreleder: Hege Farnes Hildrum
Medlemmer: Arash Bagharzadeh, Hafsa Elkam, Erling Fredrik Sørhaug, Camilla Andersen og Anne Kari Hammer. 

Del denne siden