Om Signo Dokken AS

Vi er en Vekst- og attføringsbedrift i Bergensområdet for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Kontaktinformasjon 

Sentralbord: 55 33 40 40  
Postboks 2649, Møhlenpris, 5836 Bergen
Besøksadresse: O.J.Brochsgt. 16 A, 5836 Bergen
E-post:post@sdo.no

Organisasjonsnummer: 968 041 630


Våre tilbud

  • varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uføretrygd
  • arbeidsforberedende trening (AFT) 
  • oppfølging for personer i eksterne virksomheter
  • bokollektiv til hørselshemmede elever ved Nordahl Grieg videregående skole. 

Antall deltakere

Vi gir tilbud og tjenester til 45 døve og 3 døvblinde personer.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med NAV, Bergen kommune og GoFrukt.
Vi har også en driftsavtale med Hordaland fylkeskommune knyttet til driften av bokollektivet. 

Økonomi

Tilbudene finansieres av NAV, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Les mer om i stiftelsen Signos årsrapport:
Last ned årsrapporten i pdf-format

Sertifiseringer

Vi er godkjent av EQUASS Assurance som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Dokken AS er også godkjent som Miljøfyrtårn. 

Antall ansatte

Vi har 30 ansatte, 11 av dem er døve/hørselshemmede. Vi er en tospråklig arbeidsplass med Tolk på arbeidsplass.

Eiere og styre

Virksomheten er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo. Virksomheten har sitt eget styre. 
Styreleder: Ida T. Sætersdal.

Del denne siden