Om Signo Dokken AS

Vi er en Vekst- og attføringsbedrift i Bergensområdet for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Kontaktinformasjon 

Sentralbord: 55 33 40 40  
Besøksadresse: 

Minde allé 35, plan 3, 5068 Bergen
E-post: post.sdo@signo.no

Organisasjonsnummer: 968 041 630


Våre tilbud

  • varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uføretrygd
  • arbeidsforberedende trening (AFT) 
  • oppfølging for personer i eksterne virksomheter 

Antall deltakere

Vi gir tilbud og tjenester til 15 døve og 3 døvblinde personer.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med NAV, Bergen kommune og GoFrukt.
Vi har også en driftsavtale med Vestland fylkeskommune knyttet til driften av bokollektivet. 

Økonomi

Tilbudene finansieres av NAV, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Les mer om i stiftelsen Signos årsrapport:
Last ned årsrapporten i pdf-format

Sertifiseringer

Vi er godkjent av EQUASS Assurance som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Dokken AS er også godkjent som Miljøfyrtårn. 

Antall ansatte

Vi har 30 ansatte, 11 av dem er døve/hørselshemmede. Vi er en tospråklig arbeidsplass med Tolk på arbeidsplass.

Eiere og styre

Virksomheten er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo. Virksomheten har sitt eget styre. 

Styreleder: Hege Farnes Hildrum
Medlemmer: Hafsa Elkam, Erling Sørhaug, Arash Bagharzadeh, Mats Karlsen Nordvik, Anne Langbraaten, Elisabeth Gjefsen Holen, Lillian Marie Værøy

Del denne siden