Kurs og konferanser

Vi holder ulike fagkurs og tegnspråkkurs. Målgruppe er Signo-ansatte, samt ansatte som jobber med døve og døvblinde i kommuner og ansatte i Signo.

To kvinner sitter foran et bord og prøver å lære seg tegnspråk.

Lær tegnspråk

Signo er Norges største arbeidsplass for døve, det gjør oss til en tospråklig arbeidsplass. Alle våre ansatte går på tegnspråkkurs. I tillegg holder vi kurs for andre.

Kurstilbud: