Tabellsider

Timeplan under utredning

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Oppstarts-samtale ADL- kartlegging  Samtale med audio-pedagog  Samtale med synspedagog ADL- kartlegging og basis-registrering
Nevro-psykologisk utredning Kartleggings-samtale med syns-pedagog  Møte med tverrfaglig team    
Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj
Kartleggings-samtale med audio-pedagog Kognitive tester Samtale med psykolog  Nevro-psykologisk utredning Fellesmøte (Oppsummering av utredning)
Innhente informasjon Komparent-opplysninger–samtale med onkel

 

Timeplan under rehabilitering

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Oppstarts-samtale og legetime Felles trening
Felles trening med idretts-pedagog
Utprøving av syns- hjelpe-midler med syns-pedagog Felles trening med idretts-pedagog Tur med gruppa til klatre-senteret
Samtale med psykolog
Tema: Usher
Psyko-edukasjon diabetes med sykepleier Samtale med sosionom Samtale med psykolog
Tema: Usher
Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj
Utprøving av hørsels-hjelpe-midler med audio-pedagog Møte med koordinator i kommunen Felles aktivitet i terapi-basseng med fysioterapeut Møte med språkrådgiver  
Sosial aktivitet med gruppa Møte med språkrådgiver   Mobilitets-trening med synspedagog Samarbeids-møte 

 

Del denne siden