Fritz Moen

Fritz Yngvar Moen ble utsatt for et av norgeshistoriens verste justismord. Han ble uskyldig dømt for to drap, og sonet 18,5 år av dommen. Han ble til slutt frikjent for begge drapene.

En mann med grått skjegg ser trist ut i lufta

Fikk tilbud fra Signo

Fritz Moen mottok tjenester fra Signo gjennom ulike faser av livet. Foto: Trond Solberg, Scanpix

Fritz Moens barndom

Fritz Moen ble født 17. desember 1941 i Sarpsborg. Han var sønn av en tysk soldat og en norsk kvinne. Faren døde på slagmarken, og moren hadde han liten eller ingen kontakt med.

Les mer om Fritz Moens oppvekst i kapittel 2 i NOU 2007: 7 «Fritz Moen og norsk strafferettspleie».

Fritz Moen i Signo

Fritz Moen var hørsels- og funksjonshemmet. Noen år av ungdomstiden bodde han ved det som i dag er Signo Vivo i Andebu. De siste ti årene, frem til han døde 28. mars 2005, bodde han ved det som i dag er Signos Conrad Svendsen senter i Oslo.

Justismordet på Fritz Moen

Fritz Moen ble uskyldig dømt for to drap. Et drap som fant sted i 1978 og et i 1981. Samlet ble Moen idømt 21 års fengselsstraff, pluss 10 års sikring.

Les mer om justismordene fra kapittel 3 og utover i NOU 2007: 7 «Fritz Moen og norsk strafferettspleie».

Frifinnelsen av Fritz Moen

I 1998 engasjerte privatetterforsker Tore Sandberg seg i saken til Moen. Han hadde dekket sakene som journalist for Dagsrevyen i 1976 til 1978. I 1998 hadde Moen sonet over 18 år i fengsel. Han ble frikjent for det ene drapet i 2004. Og etter sin død, i 2006, ble han også frikjent for den andre forbrytelsen. Sandberg, sammen med advokat John Christian Elden, var dermed med på å avdekke et justismord som er det alvorligste i norsk historie.

Fritz Moens forskningsfond

Etter Fritz Moens død ble det opprettet et forskningfond i hans navn.

Les mer om fondet og forskningsresultatene.

 

Fritz Moen ligger begravet på Nordstrand i Oslo. Foto: Elisabeth Moe.

Del denne siden