Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter.

Korona-situasjonen per 4. desember 2020

SYKEHJEM: 

Signo Konows senter er åpent for besøk med restriksjoner: Besøkende må ringe og lage en avtale i forkant.

BO- og OMSORGSBOLIGER:

Signo Vivo og Signo Conrad Svendsen senter har restriksjoner for besøkende.

Signo Conrad Svendsensenter har pr. 4. desember 1 ansatt som har testet positivt for Covid-19. 4 ansatte er i karantene frem til 12.12.20.

Signo Vivo har pr. 1. desember 1 ansatt som har testet positivt for Covid-19. Ingen nærkontakter i Signo er berørt da vedkommende var i karantene før testen ble tatt. 

SKOLE:

Signo skole- og kompetansesenter har pr. 27. november 1 elev ved Signo grunn- og videregående skole som er definert som nærkontakt til en smittet person, men kan ikke testes. Eleven betraktes derfor som smittet mht smittesporing, og tre ansatte er satt i karantene som elevens nærkontakter.

ARBEID:

Signo Grantoppen, Signo Dokken og Signo Rycon har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som etterspør dette.

BOKOLLEKTIV:

Våre bokollektiv for elever i videregående skole er i gang både i Bergen, Trondheim og Oslo.  

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden