Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter.

Korona-situasjonen per 15. januar 2021

SYKEHJEM: 

Signo Konows senter er åpent for besøk med restriksjoner: Besøkende må ringe og lage en avtale i forkant.

BO- og OMSORGSBOLIGER:

Signo Conrad Svendsen senter har 2 ansatte som har fått påvist korona. Smittesporing er gjennomført - ingen andre er satt i karantene. De aktuelle er i isolasjon. Smittesporing er gjennomført, ingen er nærkontakt, og derav ingen som må i karantene.

Signo Vivo og Signo Conrad Svendsen senter har restriksjoner for besøkende. 

SKOLE:

Signo skole- og kompetansesenter har normal drift.

ARBEID:

Signo Grantoppen, Signo Dokken og Signo Rycon har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som etterspør dette.

BOKOLLEKTIV:

Våre bokollektiv for elever i videregående skole er i gang både i Bergen, Trondheim og Oslo.  

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden