Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter. Nedenfor finner du oppdatert info fra de ulike virksomhetene.

Koronasituasjonen i Signo

Korona-situasjonen pr 03. april 2020

  • SYKEHJEM: Signo Konows senter i Bergen er stengt for besøkende.
  • OMSORGSBOLIGER: Signo Vivo og Signo Conrad Svendsen senter har innført restriksjoner for besøkende.
  • SKOLE: Signo skole- og kompetansesenter har – i tråd myndighetenes vedtak – stengt skolen. Det gjennomføres hjemmeundervisning av skolens elever. Reisevirksomheten for Signo kompetansesenterets rådgivere har opphørt.
  • ARBEID: Signo Grantoppen, Signo Dokken og Signo Rycon har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som fremdeles etterspør dette.

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer samtidig ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden