Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter.

Korona-situasjonen per 10. juni 2021

BO- og OMSORGSBOLIGER:

Signo Conrad Svendsen senter har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. I følge nasjonale tiltak skal antall besøkende begrenses. Avlastnings- og rehabiliteringstilbudet holder åpent. 

Signo Vivo har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. I følge nasjonale tiltak skal antall besøkende begrenses. 

SYKEHJEM:

Signo Konows senter har  har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. I følge nasjonale tiltak skal antall besøkende begrenses

SKOLE:

Signo skole- og kompetansesenter har normal drift.

ARBEID:

Signo Grantoppen AS og Signo Rycon AS har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som etterspør dette.

Signo Dokken AS

Signo Dokkens tilbud blir gitt digitalt t.o.m fredag 14.mai, og åpner igjen 18. mai. Varmmatdistribusjon er ikke påvirket av karantenen og vil foregå som normalt. 

BOKOLLEKTIV:

Våre bokollektiv for elever i videregående skole er i gang både i Bergen, Trondheim og Oslo.  

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden