Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter.

Korona-situasjonen per 21. oktober 2020

  • SYKEHJEM: Signo Konows senter er åpent for besøk med restriksjoner: Besøkende må ringe og lage en avtale i forkant.
  • BO- og OMSORGSBOLIGER: 
    Signo Vivo og Signo Conrad Svendsen senter har restriksjoner for besøkende.
  • SKOLE: Signo skole- og kompetansesenter er åpnet. 
  • ARBEID: Signo Grantoppen, Signo Dokken og Signo Rycon har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som etterspør dette.
  • BOKOLLEKTIV: Våre bokollektiv for elever i videregående skole er i gang både i Bergen, Trondheim og Oslo.  

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden