Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter.

Korona-situasjonen per 14. mai 2021

BO- og OMSORGSBOLIGER:

Signo Conrad Svendsen senter har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. I følge nasjonale tiltak skal antall besøkende begrenses. Avlastnings- og rehabiliteringstilbudet holder åpent.

04. mai: 1 ansatt har fått påvist Covid-19. 3 ansatte og 1 bruker er nærkontakter og er satt i karantene, i tillegg er ytterligere 3 ansatte i ventekarantene. Totalt har CSS 3 ansatte med påvist Covid-19 og 4 (7) ansatte og 1 bruker i karantene. 

Signo Vivo har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. I følge nasjonale tiltak skal antall besøkende begrenses.

14. Mai: 2 ansatte på Signo Vivo har testet positivt for Covid-19. 4 ansatte er satt i karantene. Samtlige brukere og de fleste ansatte er vaksinert med 1. dose, og venter på dose 2 i løpet av kort tid. 1 smittet var ikke vaksinert, og 1 smittet var vaksinert. Smittesporing er gjennomført. 

SYKEHJEM:

Signo Konows senter har  har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. I følge nasjonale tiltak skal antall besøkende begrenses

SKOLE:

Signo skole- og kompetansesenter har normal drift.

ARBEID:

Signo Grantoppen AS og Signo Rycon AS har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som etterspør dette.

Signo Dokken AS

Signo Dokkens tilbud blir gitt digitalt t.o.m fredag 14.mai, og åpner igjen 18. mai. Varmmatdistribusjon er ikke påvirket av karantenen og vil foregå som normalt.

12. Mai: 1 deltaker og 4 ansatte ved Signo Dokken har testet positivt for Covid-19. I samråd med smittevernsmyndighetene har flere ansatte og deltakere vært i karantene t.o.m fredag 14. mai. 

BOKOLLEKTIV:

Våre bokollektiv for elever i videregående skole er i gang både i Bergen, Trondheim og Oslo.  

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden