Koronaviruset - tiltak i Signo

Virusutbruddet har innvirkning på Signos virksomheter.

Korona-situasjonen per 01. mars 2021

BO- og OMSORGSBOLIGER:

Signo Conrad Svendsen senter har åpnet for at pårørende kan komme på besøk, men med strenge smittevernhensyn og besøkslogg. Det vises også til vedtatte nasjonale tiltak om at antall besøkende skal begrenses.

Dagsenter-, avlastnings- og rehabiliteringstilbudet holder åpent.

Mandag 01.03.20121: En ansatt har testet positivt på Covid-19. Vedkommende har vært i karantene, og det er derfor ikke nødvendig med ytterlige tiltak. 

Signo Vivo: 1 ansatt har testet positivt på covid-19. Vedkommende har ikke vært på arbeidsplassen i en periode, og utgjør dermed ingen fare for smittespredning på Signo Vivo. 

SYKEHJEM: 

Signo Konows senter:  En ansatt har testet positivt på Korona. Utvidet smitteregime er satt i verk og relevante instanser er varslet. Alle beboere på gruppen der den ansatte var på jobb er fullvaksinert.

SKOLE:

Signo skole- og kompetansesenter har normal drift.

ARBEID:

Signo Grantoppen, Signo Dokken og Signo Rycon har redusert produksjonen betraktelig, men opprettholder leveringer til bedrifter som etterspør dette.

BOKOLLEKTIV:

Våre bokollektiv for elever i videregående skole er i gang både i Bergen, Trondheim og Oslo.  

Signo følger retningslinjer fra myndighetene

Vi oppfordrer ansatte, tjenestemottakere og pårørende til å praktisere smittevern slik at våre tjenestetilbud kan skjermes fra koronasmitte i så stor grad som mulig. Vi legger til grunn myndighetenes praktiske råd til helsetjenester og til befolkningen. 

Korona-informasjon på tegnspråk

Tegn.TV samler tegnspråklige informasjonsvideoer om koronaviruset- se oversikt over videoer.

Del denne siden