Nasjonalt tegnspråknettverk

Tid og sted

I år er det Signo sin tur til å arrangere samling i Tegnspråknettverket, i samarbeid med Språkrådet.

Samlingen i tegnspråknettverket finner sted mandag 9. april 2018, fra kl. 10.00 til kl. 15.30. Vi skal være i Store auditorium i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Nasjonalbiblioteket ligger i Henrik Ibsens gate 110.

Program

Temaet for samlingen er Tegnspråkløftet. Detaljert program for Tegnspråknettverk finner du her.

Tegnspråkløftet er navnet på et prosjekt som OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) gjennomfører. Prosjektet har søkt  Kunnskapsdepartementet om støtte.

Les mer om Tegnspråkløftet i Dagsavisen og Khrono.

Påmelding

Vi ønsker å gjøre nettverket til et mer forpliktende nettverk som kan bli et utgangspunkt for tiltak, samarbeid og utvikling. Det krever at hver deltakerinstans stiller med en person med beslutningsmyndighet og en person med faglig ansvar.

Meld deg på samlingen via denne lenken:

Påmelding Nasjonalt tegnspråknettverk
Arrangementet har en deltakeravgift på kr. 350,-. Dette dekker lunsj, kaffe, te og frukt i løpet av dagen.

Mandat - Hva er tegnspråknettverket

Tegnspråknettverket ble opprettet av Norges Døveforbund i forbindelse med at «St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining» kom. Språkrådet fikk koordinatorfunksjon for nettverket da Sonja Myhre Holten ble ansatt for å arbeide med norsk tegnspråkpolitikk med utgangspunkt i språkmeldingen. Tegnspråknettverket ble da gjort om til et nasjonalt nettverk.

Målgruppe

Målgruppen er beslutningstakere og faglig ansvarlige fra de ulike aktørene på tegnspråkfeltet.

Målet med nettverket

Målet med nettverket er primært å sikre at stortingsmeldingen blir fulgt opp. Dette kan gjøres ved at vi i nettverket:

  • identifiserer områder for samarbeid og utvikling.
  • deler informasjon og gjør opp status for hvordan situasjonen er i dag på hvert vårt felt.
  • forplikter hverandre til å følge opp vårt eget ansvar for tegnspråk gjennom konkrete tiltak.
  • informerer Språkrådet om situasjonen, slik at relevant informasjon kan bli brukt i Språkrådets arbeid.

Hvordan nettverket fungerer i dag?

Språkrådet er koordinator og avtaler en rullering av ansvaret for samlingene. Den som arrangerer nettverkssamlingen har ansvar for innholdet, i samarbeid med Språkrådet.

Språkrådet registrerer at det ikke er beslutningstakerne som deltar på nettverkets årlige samling. De som deltar er ansatte som ikke har den samme forpliktende myndigheten til å konkretisere tiltak.

Nettverket har dermed glidd i retning av å bli et møtested og et fag- og informasjonsnettverk. Dette har en verdi i seg selv, men er ikke det opprinnelige målet med nettverket.

Veien videre

Vi ønsker å gjøre nettverket til et mer forpliktende nettverk som kan bli et utgangspunkt for tiltak, samarbeid og utvikling. Det krever at hver deltakerinstans stiller med en person med beslutningsmyndighet og en person med faglig ansvar.

Eksempler på tema nettverket kan jobbe med er:

  • Tegnspråkløftet.
  • Mangelen på tegnspråkpedagoger.
  • Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) og norsk tegnspråk.