Signo utvider i Bergen

Rett før jul i fjor kjøpte Signo Kalfarveien 83 for 21,7 millioner. – Dette gir oss en helt fantastisk mulighet for tjenesteutvikling, sier virksomhetslederen for Signo Konows senter, Kjell Frydenlund-Moldestad.

Ærverdige bygg fra 1912

Bygningen er kjempeflott og staselig på utsiden, men bærer preg av tidens tann inne. – Vi må gjøre store endringer for å imøtekomme moderne krav, sier daglig leder Kjell Frydenlund-Moldestad ved Signo Konows senter. Foto: Google Maps

Signo Konows senter gir sykehjemsplasser til døve, hørselshemmede og døvblinde, og driver et bofelleskap for døve med utviklingshemming.

Unik mulighet for videreutvikling 

Signo trenger mer plass til botilbud, og kanskje til flere sykehjemsplasser. Stiftelsen Signo har vært på utkikk etter eiendom i Bergen for å kunne imøtekomme brukerbehovene en stund allerede. Bygget gir gode muligheter for utvikling av nye og flere tjenester for Signos målgrupper.

– Vi sonderer hvilke behov som finnes i Bergen og resten av Vestlandet, forteller Frydenlund-Moldestad, virksomhetsleder på Signo Konows senter.

Et løft for tegnspråkmiljøet

Daglig leder i Bergen døvesenter, Martin Berhovde, er strålende fornøyd med at Signo nå utvider.

Til BA (Bergensavisen) uttalte han at:

«Vi synes at det er spennende at Signo har kjøpt Anna Jebsens Mindes hus. Vi håper at Signo nå kan ta imot flere døve og hørselshemmede som er bosatt i andre kommuner, og tilby flere helsetjenester i og på tegnspråk.»

Berhovde håper at Vestlandet kan få et mer helhetlig tilbud til oppfølging og tilrettelegging for unge og hørselshemmede med tilleggsvansker. Han er veldig glad for at det også gir større muligheter til døve og hørselshemmede for å få jobb på en tegnspråklig arbeidsplass.

Kjell Frydenlund-Moldestad

Store drømmer

Virksomhetsleder Kjell Frydenlund-Moldestad drømmer allerede store drømmer om mulighetene i bygget.

Store drømmer

Hovedstyret i Stiftelsen Signo er strålende fornøyd med kjøpet av Anna Jebsens Minde. Stiftelsen Signo har vedtatt en strategi der etablering av tjenester flere steder er et av de viktige grepene. Da passer det veldig godt at Kalfarveien 83 var til salgs tidligere i høst. Et sterkere Signo i Bergen er i tråd med et ønske om en større geografisk spredning av tjenestene våre, sier generalsekretær i Signo, Hege Farnes Hildrum.

Nå er det bare å drømme store drømmer om hva vi kan få til, avslutter virksomhetslederen for Signo Konows senter i vestlandshovedstaden, Kjell Frydenlund-Moldestad.

Del denne siden