Signo 125 år

Signo ble stiftet i 1898. Dette markerte vi ved å invitere til jubileumskonferanse! 125-års-markeringen var full av kunnskap om hvordan vi utvikler og sikrer gode tjenester for målgruppen vår - som er sjeldent nevnt og ofte glemt av storsamfunnet.

 

Lenke til videoopptak av konferansen (Youtube)

 

Program

Kl. 08:30 Registrering
Kl. 09:00 Hege Farnes Hildrum innleder konferanse
Kl. 09:20 Signo sin satsning på forskning og utvikling
Kl. 09.25 Petter Noddeland og Martin Berhovde - Døve i arbeid - en utopi?
Kl. 09.50 Lill-Johanne Eilertsen - Hva skjer når barn leker sammen? Barns kommunikasjon med jevnaldrende
Kl. 10.15 Pause med kulturelt innslag
Kl. 10.50 Lynn Skei - Kognitive funksjoner hos personer med CHARGE syndrom, deres potensial og betingelser for læring
Kl. 11.15 Arnfinn Vonen - Signos betydning for tegnspråk
Kl. 11.45 Lunsj
Kl. 12.45 Kulturelt innslag
Kl. 12.55 Daniel Prause - Eksistensiell omsorg til eldre personer med døvblindhet
Kl. 13.20 Ingunn Moser - Handlingsrom for diakonale samfunnsaktører
Kl. 13.40 Pause
Kl. 13.50 Kristin Vindhol Evensen - Fra filosofi til kroppslig erfaring
Kl. 14.25 Kulturelt innslag, og avslutning fra Hege Farnes Hildrum

Foredragsholdere

Martin Berhovde og Petter Noddeland
- Døve i arbeid - en utopi?

Petter Noddeland er generalsekretær i Norges Døveforbund, og har en bachelor fra BI i Entreprenørskap og økonomi. Petter har lang fartstid i organisasjonsarbeid, og har også skrevet en bok sammen med sin kone Megan om babytegn til hørende foreldre med hørende barn.

Martin Berhovde er ansatt på hovedkontoret i Signo. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har skrevet en masteroppgave basert på funksjonshemning og sysselsetting. Martin har tidligere jobbet som daglig leder i Bergen Døvesenter, og har også lang fartstid i organisasjonarbeid.

Lill-Johanne Eilertsen
- Hva skjer når barn leker sammen? Barns kommunikasjon med jevnaldrende

Lill-Johanne er seniorrådgiver ved Signo kompetansesenter og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, institutt for pedagogikk. Hun har en Ph.d. fra Universitetet i Oslo og har erfaring fra veiledningsarbeid knyttet til barn med nedsatt hørsel i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser.

Ingunn Moser
- Handlingsrom for diakonale samfunnsaktører

Ingunn er forstander og administrerende direktør for Det norske Diakonhjem, leder for bransjestyret for Virke Ideell og frivillighet, og leder for arbeidsutvalget for Diakoni­lederforum. Hun er Professor i sosiologi og i sosiale studier av vitenskap, teknologi og medisin, og var frem til 2019 rektor for VID vitenskapelige høgskole.

Daniel Prause
- Eksistensiell omsorg til eldre personer med døvblindhet

Daniel er utdannet sykepleier med spesialisering i geriatri. Han fullførte nettopp sin doktorgradsavhandling ved MF vitenskapelig høyskole, der han har forsket på eksistensiell omsorg til eldre personer med døvblindhet. Han jobber som forskningssykepleier ved Signo Conrad Svendsen senter.

Kristin Vindhol Evensen
- Fra filosofi til kroppslig erfaring

Kristin er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og frilufts­livs­studier og programleder for påbygningsstudiet Fysisk aktivitet og funksjons­hemming på NIH. Hun har en doktorgrad i idrettsvitenskap fra NIH med temaet ”elever med multifunksjonshemming og kroppslig mening”.

Lynn Skei
- Kognitive funksjoner hos personer med CHARGE syndrom,
deres potensial og betingelser for læring

Lynn er spesialist i nevropsykologi ved Signo kompetansesenter og har lang erfaring med medfødte og ervervede tilstander hos barn og unge. Lynn er i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt, som omhandler personer med CHARGE syndrom i Norge.

Arnfinn Muruvik Vonen
- Stiftelsen Signo og norsk tegnspråk – før, nå og i framtiden

Arnfinn er lingvist og professor ved Seksjon for tegnspråk og tolking ved ­OsloMet. Han har blant annet skrevet boken “Norsk tegnspråk - en grunnbok”, og publisert to forskningsartikler om temaer fra Signos historie.