Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo Conrad Svendsen senter

Oslo og Trondheim: Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet som gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde med særlige behov for tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø.

Som en del av stiftelsen Signo er vi en ideell virksomhet. Hos oss finner du:


  • - Bo- og omsorgstilbud med mer en 65 omsorgsboliger

  • - Dagtilbud med arbeid og aktivitet

  • - Rehabilitering

  • - Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne

  • - Kultur- og fritidstilbud

  • - Avdeling for rehabilitering, helse og språk med lege, psykologer og en rekke terapeuter med spesialkompetanse knyttet til døvefaglige problemstillinger og andre behov hos våre beboere, brukere og pasienter

  • - Seksjon Tegnspråk og kommunikasjon

  • - Bokollektiv for ungdom i videregående skole

  • - Signo Conrad Svendsen senter har også et tilbud i Midt-Norge. I Trondheim gir en avdeling tilbud om botilbud i tegnspråklig miljø, bofellesskap til unge og tolketjenester

Signo Conrad Svendsen senter ble opprettet som Hjemmet for døve i 1898. Vi er 350 ansatte i Oslo og Trondheim. 20% av våre ansatte er selv hørselshemmet. 

Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og kommunikasjon kombinert med fagkunnskap innen utviklingshemming, psykiske lidelser, rehabilitering og annen tilleggsproblematikk.

Signo Conrad Svendsen senter har et stort tegnspråklig miljø. Vårt mål er at alle beboere, brukere og pasienter ut fra sine egne forutsetninger skal forstå og bli forstått.

Velkommen til oss - les mer her...!

Bilde av en beboer og en ansatt. Begge smiler pent til fotografen

Relaterte artikler