Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Les MagaSigno

På forsiden av bladet står Stian på hodet - ikke rart det siden livet hans ble snudd opp ned da han kom til Signo skole- og kompetansesenter. Se digitalutgave nr 5.

Bekymret for VTA-ordningen

I kommunereformen foreslår Regjeringen at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal flyttes fra Nav over til den enkelte kommune. Signo ber om at ansvaret videreføres.

Døvblindearbeidet i Signo endres

Fra 1. mai omorganiseres døvblindearbeidet i Signo. Da legges Signo døvblindesenter ned og tilbudene overføres til Signo Vivo og Signo skole- og kompetansesenter. Dette skal styrke fagfeltet.

-Grenseløs tro på menneskets muligheter

Signos menneskesyn har basis i vårt verdigrunnlag. Vi tror at mennesket er unikt og ukrenkelig. Vi skal finne frem til den enkeltes potensiale.

Lær mer om Signo og se videoen om Tuva som har vært elev ved Signo grunn- og videregående skole i Vestfold.

Kjerneverdiene beskriver Signo og er egenskaper vi vil assosieres med: Nær, Kommuniserende, Åpen, Lekende, Nytenkende

Les mer om kjerneverdiene våre her