Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Ny stilling, hovedkontoret:Organisasjonssjef

Oslo: Dette kan bli din utsikt om du blir vår nye organisasjonssjef

Bekymret for VTA-ordningen

I kommunereformen foreslår Regjeringen at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal flyttes fra Nav over til den enkelte kommune. Signo ber om at ansvaret videreføres.

Legger ned døvblindesenter

Fra 1. mai bli en Signovirksomhet til to. Da legges Signo døvblindesenter ned. Det skal styrke døvblindearbeidet på landsbasis.

-Grenseløs tro på menneskets muligheter

Signos menneskesyn har basis i vårt verdigrunnlag. Vi tror at mennesket er unikt og ukrenkelig. Vi skal finne frem til den enkeltes potensiale.

Lær mer om Signo og se videoen om Tuva som har vært elev ved Signo grunn- og videregående skole i Vestfold.

Kjerneverdiene beskriver Signo og er egenskaper vi vil assosieres med: Nær, Kommuniserende, Åpen, Lekende, Nytenkende

Les mer om kjerneverdiene våre her