Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Oslo og Trondheim

Er du elev ved en knutepunktskole kan du søke om et tegnspråklig botilbud hos Signo Conrad Svendsen senter.

Noen ungdommer spiller fotball utendørs.

Botilbud i Oslo

For elever ved Nydalen videregående skole:
Signo Conrad Svendsen senter på Nordstrand.

Camilla Lambrechts Jensen, seksjonsleder i bokollektivet

Tlf: 984 24 365

clj@signo.no

Last ned Søknadsskjema for botilbudet (pdf-format)

Hvordan er boforholdene?

Bokollektivet ligger i Solveien på Nordstrand på samme område som Signo Conrad Svendsen senter. Nordstrand ligger på en høyde med fantastisk utsikt over sjø og by. Her er det et lite sentrum med noen butikker og kafeer og det er kun 1 km til badestrand. Både trikk og tog ligger i 10 minutters gangavstand. Ungdommene får stort sett egen leilighet eller hybel. I tillegg har vi felles oppholdsrom, stue og kjøkken.

Botilbud i Trondheim

For elever ved Tiller videregående skole:
Signo Conrad Svendsen senter i Klostergata i Trondeim. 

Last ned Søknadsskjema for botilbud - Trondheim (pdf)

Et rødt mursteins-bygg med en gårdplass foran. Høstfarger på trær rundt

Hvordan er boforholdene?

Huset i Klostergata 60 ligger nær sentrum - idyllisk til ved Nidelva med utsikt over Nidarosdomen. Det er egne rom med felles stue, oppholdsrom, kjøkken og bad. De eldste elevene kan få egne hybelleiligheter. I samme hus har vi tilrettelagte leiligheter og Signo leier ut lokaler til Trondheim døveforening, Døveforeningens ungdomsklubb, Tegnspråklig Frivilligsentral og Døvekirken. Dette gir et inkluderende og trygt miljø med mange sosiale arrangementer. 

Rett til botilbud

Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til opplæringsloven. 

Kost og losji blir dekket av fylkeskommunen, derfor får du ikke borteboerstipend fra Lånekassen.

I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP– tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. 

Hvordan søker du om botilbudet

Det er to søknader som må fylles ut for å få plass hos oss.

  1. Søknadsskjema for botilbud i bokollektivet ved Signo Conrad Svendsen senter (pdf-format).
  2. Økonomisk dekning: Den enkelte elev må i samarbeid med foresatte/ PP-tjeneste søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet.

Kopi av søknaden sendes til:
Signo Conrad Svendsen senter, v/ Signo Midt-Norge, Postboks 160 Nordstrand, 1112 Oslo

 To jenter spiller kort (UNO) i en stue

Del denne siden