Om Signo Conrad Svendsen senter

Vi gir tilpassede helse-, omsorgs- og botilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde fra hele landet. Vi er lokalisert i Oslo og i Trondheim.

God utsikt

På Nordstrand i Oslo ligger vi vakkert til med utsikt over hele fjorden.

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 23 16 75 00
Oslo: 
Besøksadresse: Solveien 119A, 1170 Oslo
Postadresse: Postboks 160 Nordstrand, N-1112 Oslo

Trondheim:
Besøksadresse: Klostergata 60, 7030 Trondheim
Postadresse: Signo Midt-Norge, Klostergata 60, 7030 Trondheim

E-post:css@signo.no

Organisasjonsnummer: 974 116 774

Vår økonomi og finansiering

Driftsinntektene for 2014 var 170 787 701 kroner. 

  • Bo- og dagtilbudene våre er basert på individuelle avtaler med kommuner.
  • Bofellesskapet er finansiert ved avtaler med fylkeskommuner.
  • Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør-Øst.
  • Seksjon for helsefag, tegnspråk og kommunikasjon er statlig finansiert.

Les hele Signos årsrapport på nett 
Last ned årsrapporten i pdf-format

Antall ansatte

Vi har 346 ansatte i cirka 200 årsverk. 51 ansatte er døve/hørselshemmede. Vi er en tospråklig arbeidsplass. 

Antall brukere

Vi gir tegnspråklige tilbud til 113 døve / hørselshemmede og 11 døvblinde. 

Eier og styre

Vi er en del av den idelle stiftelsen Signo.
Vår styreleder er Trude Husjord. 

Del denne siden