Arbeid

Sammen finner vi en jobb som passer for deg. Hos oss snakker vi tegnspråk.

Arbeid i Signo

Møt Ken Melbøe, han er en av mange hørselseshemmede som har tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Vi har mange ulike tilbud om arbeid, ta kontakt med oss så finner vi en en løsning sammen med deg.

Flere historier

Hvem kan få arbeid?

Døve, hørselshemmede og døvblinde arbeidssøkere kan bli deltakere hos oss. 

Hvordan får du jobb gjennom Signo?

Du må søke om plass gjennom NAV. Våre dyktige arbeidskonsulenter hjelper deg med det. Kom på besøk og se hvordan vi har det.