Om stiftelsen Signo

Vi er en diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke. Vi gir skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

Om Signo

Om Signo

Flere historier

Kontaktinformasjon - hovedkontoret

Besøksadresse: Solveien 119 E, Oslo
Postadresse: Postboks 100, Nordstrand, 1112 OSLO
Telefon: 23 16 75 50
SMS: 994 00 367
Faks: 23 16 75 51
e-post: stiftelsen@signo.no 

Organisasjonsnummer for hele Signo: 970 533 427
Underorganisasjonsnummer for hovedkontoret: 974 116 782

Ønsker du å gi en gave?

Vårt gavekontonummer er: 1602 40 44908

Vårt verdigrunnlag

Ordet signo betyr jeg tegner -  her i betydningen av å bruke tegnspråk. Det understreker at tegnspråk er grunnmuren i arbeidet vårt. I tillegg bruker vi blant annet tegn til tale, taktilt og haptisk tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon.

Vår visjon

«Grenseløs tro på menneskets muligheter» er Signos visjon. Vi vet at tegnspråk skaper ytringsfrihet. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått. Det gir muligheter til å kommunisere på egne premisser. 

Våre kjerneverdier er:
- nær,
- kommuniserende,
- åpen,
- lekende,
- nytenkende. 

Signos historie

Arbeidet vårt startet allerede i 1898. Norges første døveprest, Conrad Svendsen, fant ut at døve ikke fikk konfirmasjonsundervisning. I dag gir Signo et  landsdekkende tilbud i livsløpsperspektiv til 900 døve/hørselshemmede og døvblinde.

Signo i dag 

I dag har vi 1070 ansatte fordelt på 690 årsverk. Vi er Norges største arbeidsplass for døve. Det er i dag 177 døve/hørselshemmede ansatt i Signo. 

Organisasjonen vår

Signo ledes av et hovedstyre som oppnevnes av stiftelsens råd.
Jens Barland er leder i hovedstyret. 
Generalsekretær er daglig leder for Signo og for hovedkontoret som ligger i Oslo. 

Signo eier sju virksomheter med egne styrer:

Økonomi

Virksomhetene drives etter avtale med det offentlige. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 596,2 mill (kr 546,3 mill) sammenlignet med kr. 567,2 mill   (kr 520,2 mill) året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2015 var 50,8 % (52,0 %) sammenlignet med 50,6 % (51,3 %) pr. 31.12.2014.

Les mer om vår økonomi i Signo årsrapport 2015 (les den i digitalkatalog)

Last ned årsrapporten 2015 som PDF.

Del denne siden