Signo Vivo

Vi gir landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve / hørselshemmede, døvblinde og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.

En mann står ved kjøkkenbenken og lager mat.

Mestre egen hverdag.

Hos oss bor du i din egen leilighet, men det er alltid noen i nærheten som kan hjelpe deg. Vi vil at du skal leve livet slik du ønsker det.

Flere historier

Du bor i et tegnspråklig miljø 

Du leier leilighet av Signo. Det kan enten være i et bofellesskap eller som en selvstendig leilighet. Vi holder til i Sandefjord og Andebu i Vestfold.

Hvordan søker du plass?

Det er hjemkommunen som bestemmer om du kan bruke våre tilbud. Vi er landsdekkende.

For hjelp til å søke eller mer informasjon, kontakt: 

Språket er tilpasset deg

Vi bruker tegnspråk, taktile, haptiske og alternative kommunikasjonsformer. De som jobber her tilpasser språket til ditt behov.

Du får praktisk bistand i hverdagen

Du kan få opplæring og hjelp til å leve et selvstendig liv. Det kan handle om kosthold, hygiene, husarbeid og personlig økonomi. De flest boligene er døgnbemannet. 

Arbeid og aktivitet

Vi være behjelpelig med å finne en jobb som passer for deg i Signos arbeidsmarkedsbedrift i Vestfold. Vi har også et eget kultur- og fritidstilbud med turer og fellesaktiviteter.

Brukermedvirkning

Signo Vivo har et eget brukerråd der du er med på å bestemme i saker som angår dem. 

Avlastning - kortere opphold

Er du døv eller døvblind og trenger avlastning i et tegnspråklig miljø for en kortere periode? 

Botilbud for døve elever i videregående skole

Elever som går på knutepunktskole ved Sandefjord videregående skole, kan bo i vårt tegnspråklige botilbud i nærheten av skolen.

Bokollektiv for døve elever i videregående skole

Del denne siden