Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Sandefjord

Er du en elev ved en knutepunktskole kan du søke om et tegnspråklig botilbud hos Signo Vivo.

Noen ungdommer spiller fotball utendørs.

Botilbud i Sandefjord

For elever ved Sandefjord videregående skole:
Signo Vivo i Hystadveien i Sandefjord.

Hvordan bor man der?

De fleste har sin egen leilighet eller hybel. I tillegg er det felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Vi gir blant annet tilbud om leksehjelp, felles måltider og ulike aktiviteter.

Du har rett til botilbud

Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven § 3-9: ”Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen” og til Forskrift til opplæringsloven § 19-5 ”Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald”. I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP– tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. 

Kost og losji blir dekket av fylkeskommunen, derfor får du ikke borteboerstipend fra Lånekassen.

Del denne siden