Tegnspråkkurs

Ønsker du å lære tegnspråk? Vi tilbyr flere kurs!

Jente gjør tegn med hånden. Hun står foran ei tavle med ord på.

Visste du at tegnspråk er et eget språk?

Tegnspråk har egen grammatikk og egen setningsoppbygging. I tegnspråk er det ikke bare bruken av hendene som skaper språket, men også munnbevegelser, mimikk, bruk av kroppen og hodets bevegelser.

Tegnspråkkurs på dag- og kveldstid

Vi har tegnspråkopplæring for både nybegynnere og viderekomne. Hos oss kan du få en innføring i tegnspråk, eller bygge videre på det du allerede kan. Våre kurs er for alle, og alle kan lære tegnspråk! Du kan velge mellom kurs på dagtid og kveldstid.

Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Opplæringstilbudet heter "Se mitt språk", og målgruppen er:

  • foresatte og søsken til barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet.

  • foresatte og søsken til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel.

Tilgang på språk er viktig, og målet er at familien utvikler den tegnspråkkompetansen de trenger for å kommunisere sammen. Opplæringen består av 40 undervisningsuker gitt over en periode på 16 år. Tilbudet er landsdekkende.

Del denne siden