Tegnspråkkurs

Ønsker du å lære deg tegnspråk? Vi tilbyr flere kurs!

Jente gjør tegn med hånden. Hun står foran ei tavle med ord på.

Visste du at tegnspråk er et eget språk?

Tegnspråk har egen grammatikk og egen setningsoppbygging. I tegnspråk er det ikke bare bruken av hendene som skaper språket, men også munnbevegelser, mimikk, bruk av kroppen og hodets bevegelser.

Tegnspråkkurs på dag- og kveldstid

Vi har tegnspråkopplæring for både nybegynnere og viderekomne. Hos oss kan du få en innføring i tegnspråk, eller bygge videre på det du allerede kan. Våre kurs er for alle, og alle kan lære tegnspråk! Du kan velge mellom kurs på dagtid og kveldstid.

Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

"Se mitt språk" er et opplæringstilbud til foreldre og søsken av barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Målet er å gi familien den tegnspråkkompetansen de trenger for å kommunisere med barnet. Opplæringen består av 40 undervisningsuker gitt over en periode på 16 år.

Del denne siden