Kurs og konferanser

Vi holder ulike kurs og konferanser for nettverket til hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser, personer med kombinerte sansetap eller døvblindhet.

To damer sitter med lukkede øyne og lærer tegnspråk av hverandre.

Har du spørsmål, ta kontakt med: