Søke om skoleplass

Nye søknadsskjemaer for skoleåret 2019/20 finner du nedenfor. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Grunnskolen ved Signo grunn- og videregående skole

Barnets foresatte søker selv om skoleplass ved hjelp av vårt søknadsskjema. Søknadsfrist er 01.02.2019.

Videregående ved Signo grunn- og videregående skole

Eleven søker selv om skoleplass. Søknadsfrist er 01.02.2019.

Deltidsopplæring ved Signo kompetansesenter

Det er vårt kompetansesenter som leverer tilbudet om deltidsopplæring og her er det rektor ved hjemskolen som søker. Søknadsfrist er 01.02.2019. Vedtaksbrev om innvilget plass og tildeling av uker sendes til rektor ved hjemskolen og foresatte i løpet av april. 

  • Søknasskjema individbaserte tjenester 
    (Last ned og lagre skjemaet på din datamaskin, fyll ut elektronisk, skriv ut, og send inn til oss per post. Videre instruksjon finner du på søknadsskjemaet.)

Søknader sendes per post til: 

Signo skole- og kompetansesenter
Molandveien 44
3158 Andebu

Kontaktperson, Signo grunn- og videregående skole: 

Kontaktpersoner, deltidsopplæring