Søke om skoleplass

Søknadsskjemaer for skoleåret 2023/24 finner du nedenfor. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Heltidsopplæring ved Signo grunn- og videregående skole

Grunnskole

Barnets foresatte søker selv om skoleplass ved hjelp av vårt søknadsskjema. Søknadsfrist er 01.02.2023.

Videregående skole

Eleven søker selv om skoleplass. Søknadsfrist er 01.02.2023.

Deltidsopplæring ved Signo kompetansesenter

Det er vårt kompetansesenter som leverer tilbudet om deltidsopplæring, og her er det rektor ved hjemskolen som søker. Søknadsfrist er 01.02.2023. Vedtaksbrev om innvilget plass og tildeling av uker sendes til rektor ved hjemskolen og foresatte i løpet av april. 

Søknader sendes per post til: 

Signo skole- og kompetansesenter
Molandveien 44
3158 Andebu

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Heltidsopplæring, grunn- og videregående skole

Deltidsopplæring