Rådgivning i opplæringssektor

Vi tilbyr utredning, rådgivning og kurs til hørselshemmede elever med ulike funksjonsnedsettelser sin hjemskole, fagmiljø og foresatte. Tjenestene er gratis.

En mor ligger på gulvet sammen med sin datter og snakker tegnspråk.

Der barnet bor

Vi reiser dit eleven bor for å gi veiledning og undervisning til hjemskole, lærere, fagpersonale og nettverket rundt eleven.

Tverrfaglig sammensatte team

Våre team er satt sammen av fagpersoner innen spesialpedagogikk, psykiatri, psykologi og sosial- og helsefag.

Et landsdekkende tilbud til kommuner og fylker innen opplæringssektoren

Vi gir landsdekkende rådgivningstjeneste og opplæring for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser eller døvblindhet. Vi tar imot henvendelser fra opplæringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner. 

Våre tjenester omfatter utredning, kurs og råd knyttet til opplæring for personer i målgruppen. Tjenestene er rettet mot fagpersoner i kommuner og fylkeskommuner og elevens foresatte.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema for både systembaserte og individbaserte tjenester:

Har du spørsmål, ta kontakt med: