Om oss

Signo skole- og kompetansesenter er en ideell og diakonal virksomhet som leverer tjenester til personer som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, og til personer med døvblindhet.

To trebygninger omringet av grønt gress og grønn skog.

Vestfold

Vi er lokalisert i landlige omgivelser i Andebu, men de fleste av våre tjenester er landsdekkende.

Signo skole- og kompetansesenter består av to juridiske enheter som samarbeider tett; Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. 

Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole er en friskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Signo skole- og kompetansesenters tjenestetilbud

Signo kompetansesenter

Signo kompetansesenter gir landsdekkende tjenester innenfor det pedagogiske fagfeltet i form av utredning, rådgivning, veiledning og kurs, etter henvendelse fra opplæringsansvarlig i kommuner og fylker. Tjenestene er gratis og gis både ved kompetansesenteret og i mottakers bostedskommune. 

Kompetansesenteret gir regionale tjenester til personer med døvblindhet som del av spesialisthelsetjenesten. Regionen omfatter Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Tjenesten er et lavterskeltilbud, gratis og det kreves ingen henvisning.

Signo skole- og kompetansesenters tjenestetilbud

Tett samarbeid og felles navn

Økonomi og drift

Sammen er vi Signo skole- og kompetansesenter. Vi har separate styrer, men felles styreleder. Vi har også samarbeid med de andre virksomhetene i stiftelsen Signo. 

  • Signo grunn- og videregående skole finansieres fra friskolekapittelet på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet. 
  • Signo kompetansesenter finansieres fra kap. 230 på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet
  • Signo kompetansesenter finansieres også gjennom statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved kjøp av tjenester (voksenopplæring) fra kommuner.

Driftsinntekter

Signo grunn- og videregående skole AS:  59 413 161 kroner (2018). Signo kompetansesenter: 50 501 133 kroner (2018). 

Les Signos årsrapport fra 2018

Rammeavtaler med samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer

Signo grunn- og videregående skole AS: 998 560 594
Signo kompetansesenter: 974 117 363

Sertifiseringer

Signo skole- og kompetansesenter er miljøfyrtårnsertifisert.