Om oss

Signo skole- og kompetansesenter er en ideell og diakonal virksomhet som leverer tjenester til personer som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, og til personer med døvblindhet og deres nettverk.

To trebygninger omringet av grønt gress og grønn skog.

Vestfold og Telemark

Vi er lokalisert i landlige omgivelser i Andebu, men de fleste av våre tjenester er landsdekkende.

Signo skole- og kompetansesenter består av to juridiske enheter som samarbeider tett; Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. 

Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole er en privatskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet. Skoletilbudet er landsdekkende, og elever med lang reisevei kan få tilbud om å bo på elevinternat.

Signo kompetansesenter

Signo kompetansesenter gir landsdekkende tjenester innenfor det pedagogiske fagfeltet i form av utredning, rådgivning, veiledning og kurs, etter henvendelse fra opplæringsansvarlig i kommuner og fylker. Tjenestene er gratis og gis både ved kompetansesenteret og i mottakers bostedskommune. 

Kompetansesenteret gir regionale tjenester til personer med døvblindhet som del av spesialisthelsetjenesten. Regionen omfatter Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken fylke (tidligere Buskerud og Østfold). Tjenesten er et lavterskeltilbud, gratis og det kreves ingen henvisning.

Signo skole- og kompetansesenters tjenestetilbud

Tett samarbeid og felles navn

Økonomi og drift

Sammen er vi Signo skole- og kompetansesenter. Vi har også samarbeid med de andre virksomhetene i stiftelsen Signo. 

  • Signo grunn- og videregående skole finansieres fra friskolekapittelet på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet. 
  • Signo kompetansesenter finansieres fra kap. 230 på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet
  • Signo kompetansesenter finansieres også gjennom statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved kjøp av tjenester (voksenopplæring) fra kommuner.

Driftsinntekter

Signo grunn- og videregående skole AS: 63 217 343 kroner (2021). Signo kompetansesenter: 50 655 345 kroner (2021). 

Les Signos årsrapport fra 2021

Rammeavtaler med samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer

Signo grunn- og videregående skole AS: 998 560 594
Signo kompetansesenter: 974 117 363

Sertifiseringer

Signo skole- og kompetansesenter er miljøfyrtårnsertifisert.  

Styre Signo grunn- og videregående skole AS

Styreleder: Hege Farnes Hildrum
Medlemmer: Nora Sletteng, Kårstein Eidem Løvaas, Elin Pedersen Dehli, Lene Knippen Kvernsmyr