Om oss

Signo skole- og kompetansesenter er en ideell og diakonal virksomhet som leverer tjenester til hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser og deres nettverk.

To trebygninger omringet av grønt gress og grønn skog.

Vestfold

Vi er lokalisert i landlige omgivelser i Andebu, men de fleste av våre tjenester er landsdekkende.

Eier og styre

Signo skole- og kompetansesenter består av to juridiske enheter; Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole AS. De to delene har separate styrer, men felles styreleder: Anniken Johnsrud.

Signo kompetansesenter 

Signo kompetansesenter yter tjenester til barn, unge og voksne hørselshemmede som har ulike funksjonsnedsettelser eller døvblindhet.

Landsdekkende

Signo kompetansesenter yter landsdekkende tjenester innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. Våre tjenester: 

 • gis både ved senteret og i elevens bostedskommune.
 • er gratis for brukeren og gis på oppdrag fra fylker/kommuner.
 • gis også i form av kurs for foreldre, familier og fagfolk. 

Tjenester til døvblinde

Signo kompetansesenter er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og dekker seks fylker i Sør-Norge. 

 • Tjenestene gis både ved senteret og i brukernes bosted/ bostedskommune.
 • Tjenestene fra Nasjonal kompetansetjeneste er et lavterskeltilbud som er gratis for brukerne.

Signo kompetansesenter ligger i Andebu og har tett samarbeid med andre virksomheter i Signo. 

Organisasjonsnummer: 974 117 363

Signo grunn- og videregående skole AS

Skolen vår er godkjent som friskole og opprettet for å gi opplæring til hørselshemmede elever med flere funksjonsnedsettelser og elever med kombinerte sansetap og døvblindhet. 

Skole med internat

 • Opplæringen gis i et tospråklig miljø (norsk talespråk og norsk tegnspråk). 
 • Skolen vår er godkjent for 35 elever: 12 i grunnskolen og 23 på videregående.
 • Elever fra hele landet kan søke og vi tilbyr bemannet internattilbud for elever med lang reisevei.
 • Skole og botilbud er gratis for eleven. 

Vi har tett samarbeid med andre virksomheter i Signo.

Organisasjonsnummer: 998 560 594

Økonomi

Driftsinntekter Signo kompetansesenter: 49 467 459 kroner (2017). Driftsinntekter Signo gunn- og videregående skole AS: 54 446 844 kroner (2017). 

 • Signo grunn- og videregående skole finansieres fra friskolekapitlet på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet. 
 • Signo kompetansesenter finansieres fra kap. 230 på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet
 • Signo kompetansesenter finansieres også gjennom statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved kjøp av tjenester (voksenopplæring) fra kommuner.

Les Signos årsrapport fra 2017

Sertifiseringer

Signo skole- og kompetansesenter er miljøfyrtårnsertifisert.  

Rammeavtaler med samarbeidspartnere