Kontakt oss

Signo skole- og kompetansesenter

Adresse: Molandveien 44, 3158 Andebu
Telefon: 33 43 86 00 
Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00
E-post: post.ssk@signo.no  

Vakttelefon: 915 56 239
Vakttelefonen er beregnet på akutte nødsituasjoner og hastesaker når vårt sentralbord er stengt. Det er et av våre internat som betjener denne når internatet er åpent på kvelder og annenhver helg.

Kirsti N. Søyland

Kirsti N. Søyland, administrasjonssjef

Mobil: 906 49 793

kirsti.soyland@signo.no

Fellesadministrasjonen

Anette Sæstad

Anette Sæstad, kommunikasjonsansvarlig

Mobil: 909 47 314

anette.saestad@signo.no

Fellesadministrasjonen

Stine Strømdal Bottolfs

Stine Strømdal Bottolfs, inspektør

Mobil: 412 56 418

stine.bottolfs@signo.no

Signo grunn- og videregående skole

Wenche Gro Siljan

Wenche Gro Siljan, inspektør

Mobil: 901 43 966

wenche.siljan@signo.no

Signo grunn- og videregående skole

Andreas Struve

Andreas Struve, prosjektleder

Mobil: 911 68 774

andreas.struve@signo.no

Signo grunn- og videregående skole

Erik Sørensen

Erik Sørensen, avdelingsleder

Mobil: 940 57 062

erik.sorensen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen

Bjørg Rasmussen Hinze

Bjørg Rasmussen Hinze, seniorrådgiver

Mobil: 928 50 651

bjorg.rasmussen.hinze@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Ann Karin Grimholt

Ann Karin Grimholt, seniorrådgiver

Mobil: 977 34 790

ann.karin.grimholt@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Ragnhild Dalheim

Ragnhild Dalheim, seniorrådgiver

Mobil: 458 59 403

ragnhild.dalheim@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Thomas Berntsen

Thomas Berntsen, seniorrådgiver

Mobil: 908 12 902

thomas.berntsen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Sigrun Slettner

Sigrun Slettner, seniorrådgiver

Mobil: 957 74 984

sigrun.slettner@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Vibeke Henriksen

Vibeke Henriksen, rådgiver

Mobil: 906 58 707

vibeke.henriksen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Lynn Skei

Lynn Skei, psykologspesialist

Mobil: 412 36 202

lynn.skei@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen

Cathrine Olaussen

Cathrine Olaussen, psykolog

Mobil: 909 21 920

cathrine.olaussen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen

Rikke Jacobsen

Rikke Jacobsen, fagrådgiver

Mobil: 414 70 061

rikke.jacobsen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt og ervervet døvblindhet

Reidun Frantzen Bjartvik

Reidun Frantzen Bjartvik, seniorrådgiver

Mobil: 414 70 066

reidun.frantzen.bjartvik@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt døvblindhet

Marit Irene Vie

Marit Irene Vie, rådgiver

Mobil: 466 75 754

marit.irene.vie@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt døvblindhet

Anette Moen

Anette Moen, rådgiver

Mobil: 992 51 612

anette.moen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt døvblindhet

Gunilla Henningsen Rönnblom

Gunilla Henningsen Rönnblom, seniorrådgiver

Mobil: 414 70 068

gunilla.h.ronnblom@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Romy Prochnow

Romy Prochnow, rådgiver

Mobil: 907 61 125

romy.prochnow@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Irene Bondahl

Irene Bondahl, rådgiver

Mobil: 413 22 599

irene.bondahl@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Nina Merethe Hvidsten

Nina Merethe Hvidsten, rådgiver

Mobil: 908 49 510

nina.merethe.hvidsten@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Liss Berit Gjelsås

Liss Berit Gjelsås, koordinator

Mobil: 917 23 645

liss.berit.gjelsas@signo.no

Signo kompetansesenter, opplæringsavdelingen

Cecilie Horgen

Cecilie Horgen, koordinator for deltidsopplæringen

Mobil: 994 82 939

cecilie.horgen@signo.no

Signo kompetansesenter, opplæringsavdelingen

Ellen Rivenes

Ellen Rivenes, avdelingsleder

Mobil: 992 76 280

ellen.rivenes@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen

Lill-Johanne Eilertsen

Lill-Johanne Eilertsen, seniorrådgiver

Mobil: 924 26 345

lill.johanne.eilertsen@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen

Torunn Müller-Nilssen

Torunn Müller-Nilssen, koordinator for tegnspråkopplæringen

Mobil: 404 61 880

torunn.muller-nilssen@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen

Line Uth Jørgensen

Line Uth Jørgensen, kurs- og husvert

Mobil: 977 81 223

line.uth.jorgensen@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen