Kontakt oss

Signo skole- og kompetansesenter

Adresse: Molandveien 44, 3158 Andebu
Telefon: 33 43 86 00 
Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00
E-post: post.ssk@signo.no  

Vakttelefon: 915 56 239
Vakttelefonen er beregnet på akutte nødsituasjoner og hastesaker når vårt sentralbord er stengt. Det er et av våre internat som betjener denne når internatet er åpent på kvelder og annenhver helg.

Silje Larsen

Silje Larsen, personalrådgiver

Mobil: 926 66 328

silje.larsen@signo.no

Fellesadministrasjonen

Anette Sæstad

Anette Sæstad, kommunikasjonsansvarlig

Mobil: 909 47 314

anette.saestad@signo.no

Fellesadministrasjonen

Cathrine Ellefsrød

Cathrine Ellefsrød, avdelingsleder

Mobil: 906 96 038

cathrine.ellefsrod@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen

Ann Karin J. Grimholt

Ann Karin J. Grimholt, seniorrådgiver

Mobil: 977 34 790

ann.karin.j.grimholt@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Ragnhild Dalheim

Ragnhild Dalheim, seniorrådgiver

Mobil: 458 59 403

ragnhild.dalheim@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Sigrun Slettner

Sigrun Slettner, seniorrådgiver

Mobil: 957 74 984

sigrun.slettner@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Lill-Johanne Eilertsen

Lill-Johanne Eilertsen, seniorrådgiver

Mobil: 924 26 345

lill.johanne.eilertsen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Marit Evensen

Marit Evensen, seniorrådgiver

Mobil: 905 19 873

marit.evensen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Vibeke Henriksen

Vibeke Henriksen, rådgiver

Mobil: 906 58 707

vibeke.henriksen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – opplæring

Lynn Skei

Lynn Skei, psykologspesialist

Mobil: 412 36 202

lynn.skei@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen

Heidi Elisabeth Kittelsen

Heidi Elisabeth Kittelsen, seniorrådgiver

Mobil: 477 57 771

heidi.kittelsen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt døvblindhet

Anette Moen

Anette Moen, rådgiver

Mobil: 992 51 612

anette.moen@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt døvblindhet

Åsne Svimbil Mørken

Åsne Svimbil Mørken, rådgiver

Mobil: 978 92 601

asne.morken@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, medfødt døvblindhet

Gunilla Henningsen Rönnblom

Gunilla Henningsen Rönnblom, seniorrådgiver

Mobil: 414 70 068

gunilla.henningsen.ronnblom@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Irene Bondahl

Irene Bondahl, rådgiver

Mobil: 413 22 599

irene.bondahl@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Nina Merethe Hvidsten

Nina Merethe Hvidsten, rådgiver

Mobil: 908 49 510

nina.merethe.hvidsten@signo.no

Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen – helse, ervervet døvblindhet

Liss Berit Gjelsås

Liss Berit Gjelsås, koordinator

Mobil: 917 23 645

liss.berit.gjelsas@signo.no

Signo kompetansesenter, opplæringsavdelingen

Cecilie Horgen

Cecilie Horgen, avdelingsleder

Mobil: 994 82 939

cecilie.horgen@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen

Monica Sørensen

Monica Sørensen, kursrådgiver

Mobil: 916 92 349

monica.sorensen@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen

Torunn Müller-Nilssen

Torunn Müller-Nilssen, koordinator for tegnspråkopplæringen

Mobil: 404 61 880

torunn.muller-nilssen@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen

Monica Aarud

Monica Aarud, kurs- og husvert

Mobil: 997 88 968

monica.aarud@signo.no

Signo kompetansesenter, kurs- og utviklingsavdelingen