Rådgivning for personer med døvblindhet

Vi gir bistand, råd og veiledning til personer med en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller døvblindhet. Tilbudet er gratis og gjelder også for nettverket rundt.

En person klatrer i en fjellvegg mens to personer ser på og passer på.

Samlinger for personer med kombinerte sansetap

Vi arrangerer årlig samlinger med ulike aktiviteter hvor man også får muligheten til å treffe andre, dele erfaringer og motta aktuell informasjon.

Vi gir et helhetlig og tverrfaglig tilbud 

Det tverrfaglige tilbudet består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. Vår region omfatter Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken fylke (tidligere Buskerud og Østfold).  Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

Tjenestene er individ- og systemorientert

Individorienterte tjenester innebærer direkte kontakt med personer med døvblindhet og hans/hennes nærpersoner og tar utgangspunkt i særlig uttrykte behov.

Systemorienterte tjenester er tjenester av mer generell karakter som tilbys kommuner, fylkeskommuner og spesialisthelsetjenesten og det helhetlige sosiale og kulturelle miljøet som personer med døvblindhet er en del av.

Kurs om døvblindhet for ditt nettverk 

Vi arrangerer kurs og temadager for å bidra til økt kunnskap om tilrettelegging for personer med medfødt og ervervet døvblindhet, og aldersrelatert døvblindhet. Kursene passer for helsepersonell, pårørende og ansatte i kommuner.   

Årlige samlinger

Vi har årlige samlinger for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Det arrangeres med jevne mellomrom på ulike steder i vår region. 

Lavterskeltilbud for døvblinde

Det er gratis å bruke oss og du trenger ingen henvisning fra helsevesenet. Tilbudet er for deg som bor i Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Ta kontakt med oss.

Mer informasjon og søknadsskjema

Har du spørsmål, ta kontakt med: