Grunnskole

Vi har elever fra 1.-10. klasse. Det legges stor vekt på at eleven når sitt potensiale i faglig læring, tegnspråk og andre kommunikasjonsformer, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen tilpasses den enkelte i form av spesialundervisning og bruk av individuell opplæringsplan (IOP).

Alle elevene har individuelle opplæringsplaner som bygger på Kunnskapsløftet for grunnskolen og læreplan for døve og tunghørte. Timefordelingen og fag tilrettelegges i forhold til den enkeltes behov og potensial for læring innenfor Kunnskapsløftets rammer.

Utviklingen av kommunikasjonskompetanse og gode mestringsopplevelser er viktige mål.

Tilbud om SFO

SFO blir drevet i samarbeid med kommunen der eleven bor. Det blir skrevet kontrakt med den enkelte kommune, som dekker utgiften for ordinær drift. Foreldrene betaler vanlig foreldrebetaling til kommunen, og vi tilpasser tilbudet til hvert enkelt barn.

SFO er en liten avdeling i skolen vår med SFO-leder og assistenter. Assistentene jobber både i skolen og på SFO, for å bygge relasjon til elevene. Vi har åpent alle dager fra kl. 07.30-16.30. Skolen holder stengt 4 uker i juli, 5 planleggingsdager og helligdager.

Vi legger opp til faste rutiner i samarbeid med skolen og en aktiv hverdag med turer og aktiviteter.

Del denne siden