Brosjyrer

Her kan du laste ned PDF-filer av våre brosjyrer.

Universell utforming ivaretatt

For å ivareta best mulig universell utforming har brosjyrene strenge krav til design og er formatert slik at de er lesbare for skjermlesere.

Vår kurskatalog trykkes med braille på forsiden med informasjon om at man her på nettsiden finner en pdf av katalogen.

Punktskrift feires

2019 er første året punktskrift feires med egen verdensdag! 4. januar 1809 ble franskmannen Louis Braille født. Knapt tyve år etter ble punktskriftsystemet han utviklet offisielt godkjent – naturlig nok også kjent som «braille».