Brosjyrer

Her kan du laste ned PDF-filer av våre brosjyrer.

Oversikt over tjenestetilbud:

Kort informasjon om: 

Læringsressurser

Universell utforming ivaretatt

For å ivareta best mulig universell utforming har brosjyrene strenge krav til design og er formatert slik at de er lesbare for skjermlesere.

Vår kurskatalog for eksempel, trykkes med braille på forsiden med informasjon om at man her på nettsiden finner en pdf av katalogen.