Litteratursøk i andre baser

Her ligger lenker til aktuelle litteraturbaser.

Søk etter ressurser i norske fag- og forskningsbibliotek: 
Oria

Søk etter helserelaterte ressurser: 
Helsebiblioteket

Søk etter pedagogiske ressurser: 
ERIC  (Engelskspråklig nettside). Kan også brukes via Helsebiblioteket.

Søk etter informasjon og litteratur om døvblindhet/kombinert syns- og hørselstap:
NCDB - National Center of Deaf-Blindness (Engelskspråklig nettside).