Egne publikasjoner

Skriftlige arbeider av ansatte ved Signo skole- og kompetansesenter finner du her.

Masteroppgaver/Hovedoppgaver:

Dahlheim, Ragnhild (2016)
Når vi finner tonen

Grøtting, Kirsti (2012)
Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau-Kleffner syndrom.

Andersen, Torill Bakke (2010)
Barn med CI og autismespekterforstyrrelser

Kittelsen, Heidi Elisabeth (2010)
Søsken og kompetansesenteret

Eilertsen, Lill-Johanne (2007)
Lyden av samspill

Doktoravhandling:

Eilersten, Lill-Johanne (2016)
Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår.

Artikler:

Eilertsen, Lill-Johanne (2017) 
Danska audiologopædi. Nr. 1.
Langtidsutbytte av CI hos barn med sammensatte vansker

Eilertsen, Lill-Johanne (2016)
Cochlear Implants for Deaf Children with Complex Needs

Eilertsen, Lill-Johanne (2014) 
I Spesialpedagogikk 08/2014
Gjennom samhandlingsformater dannes betingelser for deltakelse: om interaksjon mellom barn med og uten funksjonsnedsettelser

Grøtting, Kirsti (2014) 
Spesialpedagogikk 04/14
Landau-Kleffner syndrom. Å havne mellom flere stoler.

Kittelsen, Heidi .E.; Borud, Anne Beate & Eilertsen, Lill-Johanne (2013) 
Spesialpedagogikk 07/2013
Hørselshemmede barn med flere funksjonsnedsettelser - langtidsutbytte av cohleaimplantat.

Hinze, Bjørg Rasmussen (2011) 
Spesialpedagogikk 6/2011.
Medvirkning og mestringsopplevelser for barn med hørselshemning og autismespekterforstyrrelser

Struve, Andreas (2011)
Spesialpedagogikk 2/2011
Jeg vil slappe av