Eksterne nettsider

Her ligger det lenker til nettsider og nettressurser som har informasjon og gir kunnskap om våre fagområder.

Offentlig nettportal
med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap
http://www.sansetap.no/

Norges Døveforbund

Autismforum 

Naku

kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemning

Del denne siden