Bibliotek og fagressurser

Bibliotektjenesten viser til aktuell litteratur og dokumentasjon om hørselshemning kombinert med ulike funksjonsnedsettelser og om kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet.

Signo skole- og kompetansesenters bibliotek

Biblioteket er med i fjernlånssamarbeidet, som betyr at du kan spørre på ditt lokale bibliotek om å få tak i en bok herfra.

 

Våre fagressurser

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

Kari Aamodt Bårnes, bibliotekar
Telefon: 33 43 86 74
E-post: kari.aamodt.baarnes@signo.no