Signo skole- og kompetansesenter

Vi leverer tjenester til personer som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, og til personer med døvblindhet.

– Signo kompetansesenter 

Vi yter landsdekkende tjenester innenfor det pedagogiske fagfeltet og tilbyr utredning, rådgivning, veiledning og kurs til hjemskole, fagmiljø og foresatte rundt elevene i målgruppen vår. Tjenestene er gratis, gis på oppdrag fra fylker og kommuner og gis både ved kompetansesenteret og i elevens bostedskommune.

– Signo grunn- og videregående skole

er en friskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet. 

Ei jente sitter i et klasserom og ser på hendene sine.

Utvikling av egne evner

Vi jobber for at alle våre elever når sitt potensiale i faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, digitale ferdigheter og opplæring i ulike språk og kommunikasjonsformer.

Landsdekkende skoletilbud

Skolen vår ligger i Andebu i Sandefjord kommune, Vestfold og tilbyr bemannet internattilbud for elever med lang reisevei. Vi gir opplæring på grunn- og videregående nivå, og elevene betaler ikke skolepenger. Skolen er godkjent for inntil 35 elever: 12 i grunnskolen og 23 i videregående.