Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Bergen

Er du en elev ved en knutepunktskolen Nordahl Grieg videregående kan du søke om et tegnspråklig botilbud på Eikelund.

Ungdommer sitter og spiser rundt et bord

Ungdommelig

Våre botilbud er mer enn kost og losji. Vi har fellesaktiviteter og samlinger som du kan være med på. Personalet bruker tegnspråk og botilbudet er døgnbemannet.

Hvordan bor man der?

Vi har et bokollektiv for syv elever, pluss to hybler for elever som er over 18 år. Alle har eget soverom. Vi gir blant annet tilbud om leksehjelp, felles måltider og ulike aktiviteter.

Du har rett til botilbud

Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven § 3-9: ”Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen” og til Forskrift til opplæringsloven § 19-5 ”Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald”.

Du må søke dine egen fylkeskommune

I samarbeid med foreldre, foresatte og PP– tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet.  

Kost og losji blir dekket av fylkeskommunen, derfor får du ikke borteboerstipend fra Lånekassen.

Søknad om botilbudet sendes sammen med søknad om skoleplass til Hordaland Fylkeskomune. 

Del denne siden