Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Bergen

Er du en elev ved en av knutepunktskolene Nordahl Grieg videregående, Stend, Slåtthaug, Sandsli eller Årstad VGs kan du søke om et tegnspråklig botilbud hos Signo Dokken. Vi ligger flott til i Nordre Oterveg. Det er kort vei til offentlig transport og i gå avstand til Nordahl Grieg vgs.

Ungdommer sitter og spiser rundt et bord

Ungdommelig

Våre botilbud er mer enn kost og losji. Vi har fellesaktiviteter og samlinger som du kan være med på. Personalet bruker tegnspråk og botilbudet er døgnbemannet.

Hvordan bor man der?

Vi har et botilbud med plass til syv elever. Alle har eget soverom. Botilbud tilbyr felles måltider, ulike felles aktiviteter som du kan være med på, vi gir tilbud om leksehjelp, oppfølging av fritidsaktiviteter, og veiledning til praktiske gjøremål. Personalet bruker tegnspråk og botilbudet er døgnbemannet.

Retten til botilbud

Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven § 3-9:” Teiknspråkopplæring i den videregående skolen” og til Forskrift til opplæringsloven § 19-5” Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald”.

Du må søke dine egen fylkeskommune

I samarbeid med foreldre, foresatte og PP– tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. Kost og losji blir dekket av fylkeskommunen, derfor får du ikke borteboerstipend fra Lånekassen.

Søknad om botilbudet sendes sammen med søknad om skoleplass til Vestland Fylkeskomune

Del denne siden