Tegnspråk på resept

Døve pasienter har ofte utfordringer i møte med helsetjenesten. Det forteller en artikkel i «Sykepleien». På rehabiliteringsseksjonen ved Signo Conrad Svendsen senter (CSS) får du imidlertid tegnspråk på resept.

Alle blir nøye fulgt opp

Hver og en får individuelle tilpasninger og planer de skal følge i løpet av oppholdet hos oss.

Artikkelen i “Sykepleien” forteller om lite kunnskap om hørselstap og kommunikasjon med døve og lite undervisning om temaet i utdanningen påpekes i artikkelen. Helsepersonell har også varierende holdninger i møte med døve, og tenker at det ikke er så farlig; “vi skriver på lapper, det går fint”.

Vi møter seksjonsleder Marianne Sandve og fagleder Karianne Grimsmo Johnsen på Signo Conrad Svenden senter som ligger på Nordstrand i Oslo. De kjenner igjen  beskrivelsene i “Sykepleien”.

Marianne Sandve, seksjonsleder på rehabiliteringsseksjonen på CSS

Marianne Sandve

Marianne Sandve er seksjonsleder på rehabiliteringsseksjonen på CSS

Norges største rehabiliteringsavdeling for folk med sansetap

På dette landsdekkende tilbudet kommer det pasienter som har forskjellige diagnoser og rehabiliteringsbehov innen somatisk helse. Mange har også behov for tjenester innenfor psykisk helse. Sandve forteller også at tegnspråk er viktig på Signo Conrad Svendsen senter, men at det er ikke bare er tegnspråk-brukere som profitterer på opphold her.

– Vi også har hørselshemmede pasienter som ikke kan tegnspråk, i tillegg til pasienter med kombinert hørsels- og synstap, som trenger tilrettelagt kommunikasjon.

– Pasientene våre får individuell tilpasset behandlingsplan og oppfølging etter behov. 

Fra 2015 har rehabiliteringsseksjonen hatt en avtale med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. De skal fylle 6 plasser gjennom året, men har 9 rom til disposisjon og plass til flere. Et rehabiliteringsopphold her varer vanligvis to til fire uker.

Misforståelser

Artikkelen i “Sykepleien” peker også på at helsepersonell ofte overvurderer egne evner til å gjøre seg forstått. Sandve sier at mange av pasientene forteller om opplevelser der helsepersonell på sykehus eller kommunehelsetjenesten har ment det ikke er nødvendig med tolk, fordi de selv “klarer seg fint” uten, eller at de påstår at kommunikasjonen flyter godt med munnavlesning og lapp-skriving. 

– Pasienten hos oss forteller at de kanskje bare fått tolk til selve legevisitten, og kommer til oss med mapper fulle av gule lapper som ikke alltid skaper mening. Da må vi bruke tid på å ringe og nøste opp i trådene, og hente inn informasjon for å kunne gi gode rehabiliteringstjenester. Pasienten selv har gjerne liten kunnskap om egen diagnose, medisinering og videre behandling, sier Sandve og Grimsmo Johnsen. 

Karianne Grimsmo Johnsen er fagleder på rehabiliteringsseksjonen på CSS

Karianne Grimsmo Johnsen

Fagleder på rehabiliteringsseksjonen på CSS

Tverrfaglig tilbud 

På Signo Conrad Svendsen senter gis det et tverrfaglig tilbud med mange ulike yrkesgrupper. 

På avdelingen for rehabilitering helse og språk jobber det både døve og hørende, og alle har kunnskap om døve og døvblindes historie, kultur og kommunikasjon. 

Hvordan søke opphold?

– Av og til vet pasienten selv om oss, og noen ganger vet også legen og sykehuset hvor de skal henvise, men det er fremdeles mange som ikke vet hvor de skal finne oss, forteller Sandve.

Dersom noen har behov for rehabilitering i et tegnspråkmiljø, kan man kontakte fastlegen, som søker plass.  Spesialisthelsetjenesten/sykehus kan henvise til oss direkte. 

Pasienter med behov for et tegnspråklig rehabiliteringsopphold finner Signo Conrad Svendsen senter  på HelseNorge , under velg behandlingssted, i tillegg til Signo sine hjemmesider